bigram(at)bigram.pl +48 (22) 646 94 94

Modele kompetencji

Human resources

Zarządzanie przez kompetencje to część składowa strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym założeniem takiej praktyki jest przekonanie o podstawowym znaczeniu kompetencji pracowników w osiąganiu wyznaczonych przez organizację celów. Firma powinna nieustannie budować przewagę konkurencyjną. Proces ten jest ciągły w całym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też kompetencje nieodłącznie związane są z wizją, strategią i wartościami organizacji.

Właściwie zdefiniowany model kompetencyjny jest podstawowym i kluczowym czynnikiem powodzenia projektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Model kompetencji użyteczny jest przy:

  • rekrutacji i selekcji kandydatów
  • audytach umiejętności
  • identyfikacji potencjału zawodowego;
  • ocenianiu pracowników (ocenach okresowych);
  • przekazywaniu efektywnej informacji zwrotnej;
  • tworzeniu kadry rezerwowej i planowaniu sukcesji;
  • awansach i przesunięciach wewnątrz organizacji;
  • szkoleniu i rozwijaniu pracowników.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

 • określenia celu oraz założeń tworzenia i uaktualniania modelu kompetencyjnego;
 • identyfikacji i opisania kompetencji kluczowych, stanowiskowych i specyficznych w celu stworzenia spójnego i użytecznego modelu kompetencji dla całej Organizacji;
 • wdrożenia modelu kompetencji w Firmie
 • powiązania modelu kompetencji z rekrutacją i selekcją, szkoleniami pracowników, awansami i przesunięciami wewnętrznymi, programami rozwoju i planami sukcesji, oceną pracowniczą, audytem umiejętności, identyfikacją potencjału zawodowego oraz innymi.

Polecamy również zagadnienia:
| executive search | development centre | assessment centre | systemy wynagradzania | narzędzia oceny pracowników |doradztwo personalne | rekrutacja i selekcja | direct search | outplacement |

Najnowsze oferty pracy