Outplacement

Co to jest outplacement?

Zaplanowany, kompleksowy program działań o charakterze doradczo-szkoleniowym, który często jest nieodłącznym elementem dla firm społecznie odpowiedzialnych w prowadzonych procesach zmian. Jego celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w podjęciu nowej aktywności zawodowej, przy ograniczeniu do minimum kosztów psychologicznych i społecznych, jakie pociąga za sobą taka zmiana.

Outplacement w BIGRAM – Jakie jest nasze podejście?

 • Programy outplacementowe tworzymy pod kątem potrzeb Uczestnika i rynku pracy. Budujemy je modułowo, z bogatego wachlarza dostępnych w BIGRAM usług i narzędzi
 • Proponujemy szereg aktywności rozwojowych (Development Centre, kwestionariusz Profile XT, warsztaty, seminaria, sesje coachingowe)
 • Uczymy proaktywnej postawy na rynku pracy i w social mediach. Budujemy świadomość i otwartość na różne formy zatrudnienia
 • Współpracujemy ściśle z Uczestnikiem w zakresie budowania Personal Brandingu (opracowanie dokumentów aplikacyjnych, profili w social mediach oraz autoprezentacji do rozmów rekrutacyjnych i networkingowych)
 • Wspieramy w docieraniu do potencjalnych pracodawców oraz rekruterów
 • Posiadamy aktualną wiedzę o rynku pracy i trendach dzięki współpracy z rekruterami BIGRAM

Międzynarodowa perspektywa Bigram w projektach outplacementowych

Od 2013 roku należymy do globalnej sieci Career Star Group, zrzeszającej 770 firm zajmujących się outplacementem w ponad 70 krajach. W ramach CSG wymieniamy się najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem i wiedzą, które gromadzone są w CSG od 46 lat.

Pracujemy na rynku międzynarodowym zapewniając naszym Klientom ujednolicone i wysokie standardy usług outplacementowych, niezależenie od lokalizacji. Firmy zrzeszone w sieci realizują projekty dla ponad 7 tysięcy organizacji i ponad 100 tysięcy osób rocznie. Więcej informacji: www.careerstargroup.com

Wspieramy w momencie zmiany zawodowej osoby ze stanowisk: produkcyjnych, specjalistycznych, menedżerskich średniego i wyższego szczebla oraz najwyższej kadry zarządzającej.

Prowadząc projekty outplacementowe elastycznie dopasowujemy ich zakres i program do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Dla każdego Uczestnika naszych programów szukamy pozytywnych, innowacyjnych i optymalnych rozwiązań w procesie zmiany drogi zawodowej.

Outplacement Indywidualny

Program indywidualnie zaprojektowany i ukierunkowany na wsparcie osób przechodzących przez zmianę zawodową – zwolnionych, poszukujących pracy, zmieniających ścieżkę kariery zawodowej. Program ”szyty na miarę” potrzeb Uczestnika z koncentracją na indywidualnych konsultacjach/ coachingu oraz przy użyciu różnorodnych narzędzi rozwojowych (Development Centre, testy, budowanie profesjonalnego wizerunku).

Outplacement Grupowy

Program aktywizacji zawodowej dla większej grupy pracowników rozstających się z aktualnym pracodawcą z przyczyn leżących po stronie organizacji, wynikających ze zmiany modelu biznesowego firmy, zmian struktury, fuzji czy optymalizacji kosztów.
Programy grupowe to oferta wystandaryzowana, z elementami indywidualizacji poprzez uwzględnienie profili zawodowych, branży i możliwości lokalnego rynku pracy Uczestników.

Program Executive

Program Executive przygotowany z myślą o potrzebach przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, stających przed wyzwaniem ponownego odnalezienia się na rynku pracy. Program zawsze jest indywidualnie dostosowany do oczekiwań i aspiracji konkretnego menedżera i stanowi kombinację zaawansowanego coachingu kariery, sesji AC/DC, narzędzi do budowania marki osobistej i wsparcia w działaniach networkingowych.

Outplacement – benefity dla organizacji i Uczestnika

 • Przygotowanie do ponownego odnalezienia się na rynku pracy
 • Wsparcie emocjonalne w momencie zmiany zawodowej
 • Audyt dotychczasowej kariery oraz identyfikacja kluczowych osiągnięć
 • Opracowanie planu na dalszy rozwój zawodowy
 • Opracowanie materiałów marketingowych oraz wizerunku w mediach społecznościowych
 • Zbudowanie efektywnego przekazu do rekruterów i potencjalnych pracodawców
 • Wsparcie w działaniach networkingowych
 • Nabycie umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy
 • Znalezienie nowej pracy zgodnej z aspiracjami i planem na dalszą karierę zawodową w znacznie krótszym czasie
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu:

Agata Lautsch

Menadżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery

agata.lautsch@bigram.pl

+48 605 551 371

LinkedIn

Scroll to Top