Zarządzanie zmianą

Jak wspieramy Klientów w procesie zmian?

Wspieramy naszych Klientów w zaplanowaniu i przeprowadzeniu efektywnego procesu zmian, komunikacji, budowaniu zdolności przywódczych menedżerów liniowych w czasie procesu zmiany poprzez:

  • Przygotowanie planu i działań w procesie reorganizacji oraz powołanie zespołu projektowego w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu
  • Opracowanie planu komunikacji z pracownikami i treści komunikatów, aby zapewnić stabilność zatrudnienia kluczowych z punktu widzenia organizacji talentów oraz zminimalizować ryzyko innych potencjalnych zakłóceń w efektywnym działaniu biznesu
  • Przygotowanie menedżerów do zarządzania zmianą i jej komunikowania. Nabycie przez Menedżerów umiejętności skutecznej komunikacji w procesie zmian/ zwolnień. Właściwe i bieżące reagowanie na pojawiające się problemy i pytania związane ze zmianą

Zapewniamy:

  • warsztaty przygotowujące menedżerów z komunikowania zmiany
  • warsztaty przygotowujące menedżerów do komunikowania wypowiedzeń
  • dodatkowe szkolenia i wsparcie coachingowe z zakresu umiejętności komunikacji zmiany, rozumienia znaczenia umiejętności komunikacji interpersonalnej dla osiągnięcia wyników i utrzymania zaangażowania pracowników w procesie zmiany.
Scroll to Top