Development Centre

Istotą metody Development Centre jest obserwacja zachowań uczestników, pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku.

Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny. Ocena ta ma charakter rozwojowy.

Korzyści z Development Centre:

  • wybranie i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować pracownik/kandydat na danym stanowisku;
  • obiektywna i bezstronna ocena kompetencji uczestników procesu;
  • zbudowanie adekwatnych planów rozwojowych uwzględniających oczekiwania organizacji i uczestnika;
  • pozyskanie przez uczestników procesu wiedzy na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

W ramach Development Centre proponujemy wsparcie w:

  • obiektywnej diagnozie silnych stron i obszarów do rozwoju uczestników procesu;
  • ocenie potencjału rozwojowego;
  • zaplanowaniu rozwoju i ścieżek kariery dla poszczególnych jednostek;
  • opracowaniu planów szkoleń oraz działań rozwojowych dla grup.

Polecamy również zagadnienia:

executive searchrekrutacja i selekcja | outplacement | employer branding |

Scroll to Top