Modele kompetencji

Chcesz usprawnić procesy HR-owe w organizacji?
Modele kompetencyjne stanowią podstawę sprawnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie przez kompetencje to część składowa strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym założeniem takiej praktyki jest przekonanie o podstawowym znaczeniu kompetencji pracowników w osiąganiu wyznaczonych przez organizację celów. Firma powinna nieustannie budować przewagę konkurencyjną. Proces ten jest ciągły w całym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też kompetencje nieodłącznie związane są z wizją, strategią i wartościami organizacji.

Właściwie zdefiniowany model kompetencyjny jest podstawowym i kluczowym czynnikiem powodzenia projektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Model kompetencji użyteczny jest przy:

 • rekrutacji i selekcji kandydatów;
 • audytach umiejętności;
 • identyfikacji potencjału zawodowego;
 • ocenianiu pracowników (ocenach okresowych);
 • przekazywaniu efektywnej informacji zwrotnej;
 • tworzeniu kadry rezerwowej i planowaniu sukcesji;
 • awansach i przesunięciach wewnątrz organizacji;
 • szkoleniu i rozwijaniu pracowników.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

 • określenia celu oraz założeń tworzenia i uaktualniania modelu kompetencyjnego;
 • identyfikacji i opisania kompetencji kluczowych, stanowiskowych i specyficznych w celu stworzenia spójnego i użytecznego modelu kompetencji dla całej organizacji;
 • wdrożenia modelu kompetencji w firmie;
 • powiązania modelu kompetencji z rekrutacją i selekcją, szkoleniami pracowników, awansami i przesunięciami wewnętrznymi, programami rozwoju i planami sukcesji, oceną pracowniczą, audytem umiejętności, identyfikacją potencjału zawodowego oraz innymi.

Polecamy również zagadnienia:

executive search | development centre | assessment centre | systemy_wynagradzaniaoutplacement |

Scroll to Top