Narzędzia oceny Profiles

Profiles International powstał w 1991 roku w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na potrzeby rynku w zakresie optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Jest właścicielem zaawansowanych technologicznie systemów oceny kadry managerskiej i specjalistycznej, pozwalających na przeprowadzanie badań z dowolnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu na świecie.

Dzięki swoim partnerom biznesowym Grupa Profiles International jest obecna w 122 krajach na całym świecie. Posiada obecnie blisko 40 000 klientów a jej testy oceny kompetencji są dostępne w 32 kluczowych językach.

Klientami Profiles są zarówno małe, jak i duże firmy, w tym globalne korporacje, reprezentujące wszystkie sektory gospodarki. Od 2005 roku partnerem Profiles International w Polsce jest firma BIGRAM, która wspiera swoich klientów w efektywnym wykorzystaniu narzędzi obiektywizujących procesy HR-owe.

Oferowane przez nas narzędzia i systemy oceny kadry managerskiej i specjalistycznej zostały w pełni znormalizowane i dostosowane do warunków polskich.

Kwestionariusze i testy Profiles znajdują praktyczne zastosowanie w:

  • rekrutacji i selekcji pracowników,
  • budowaniu zespołów,
  • procesach oceny, w których nacisk kładzie się na diagnozę kompetencji służącą rozwojowi,
  • opracowywaniu optymalnych programów szkoleniowych dostosowanych do indywidualnego stylu uczenia się.
Scroll to Top