System ocen okresowych

System ocen jest niezbędny dla właściwego zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Pracownikom umożliwia poznanie opinii przełożonych, zaś szefom daje wiedzę o tym, jakim potencjałem dysponują (ocena kompetencji) oraz na jakim poziomie realizowane są cele ich zespołu (ocena celów).

Jest to również narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Firma może ją zdobyć tylko wówczas kiedy cele biznesowe są ściśle realizowane przez pracowników. A obiektywnym miernikiem tego może być właściwie skonstruowany system ocen.

Skuteczność i poprawność systemu ocen determinują:

 • jasno sformułowany cel, czemu mają służyć wyniki ocen;
 • adekwatne do celu kryteria i techniki oceniania;
 • powszechność ocen, czyli jednakowe zasady wobec wszystkich pracowników podlegających ocenie;
 • jasność, przejrzystość i jednoznaczność przyjętych kryteriów;
 • odzwierciedlenie specyfiki przedsiębiorstwa;
 • znajomość i akceptacja przyjętego systemu.

Cel wdrażania system ocen:

 • podniesienie efektywności realizowanych zadań;
 • motywowanie i rozwój pracowników;
 • podejmowanie decyzji o awansach, przesunięciach oraz nagradzaniu.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

 • przeprowadzenia szkoleń i warsztatów informacyjnych oraz wdrożeniowych;
 • analizy funkcjonującego systemu ocen i wyznaczenie kierunków jego modyfikacji;
 • przygotowania założeń i wdrożenia systemu ocen (procedury, kwestionariuszy, rozmowy oceniającej);
 • powiązania oceny z systemem wynagradzania

Polecamy również zagadnienia:

executive search | outplacement | 

Scroll to Top