BIURO W WARSZAWIE

ODDZIAŁ W POZNANIU

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Masz pytania dotyczące współpracy?

Skontaktuj się z Nami

Administratorem danych osobowych znajdujących się w naszej Bazie Danych BIGRAM jest firma BIGRAM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 521-04-10-988, REGON: 012516102, KRS: 0000061970; kapitał zakładowy/wpłacony: 526 000,00 PLN.
Udowodnij, że jesteś człowiekiem wybierając Drzewo.

Informacje kontaktowe

BIGRAM SA

Cybernetyki 7

02-677 Warszawa

Email: bigram@bigram.pl

Tel: +48 (22) 646 94 94

Poznaj nasz zespół.

Bo BIGRAM to my. Search Career HR.