Executive Search

Poszukujesz liderów, którzy skutecznie budują sukces organizacji?

Nasz zespół Executive Search BIGRAM reprezentuje w Polsce jedną z największych na świecie sieci niezależnych firm executive search – IIC Partners.

W Polsce, podobnie jak w ponad 30 innych krajach na całym świecie koncentrujemy się na rekrutacji kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Nasza oferta dotycząca top managementu obejmuje następujące usługi:

Executive Search

Projekty realizujemy w oparciu o bezpośredni kontakt (Direct Search) z potencjalnymi kandydatami, na podstawie strategii poszukiwań oraz docelowych list (target list) konsultowanych z klientem.

Wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów IIC Partners, którzy zrealizowali setki projektów rekrutacyjnych Executive Search, daje ogromny kapitał w postaci rozległej sieci kontaktów.

Management Audit

Usługa, która pozwala na ocenę kompetencji oraz potencjału kadry zarządzającej, szczególnie w warunkach zmiany wynikającej z przejęcia, łączenia lub/i restrukturyzacji firm.

Połączone doświadczenie psychologów, metodologów (Dział Rozwoju i Ocen firmy BIGRAM) oraz konsultantów rekruterów (IIC Partners) mocno osadzonych w biznesie pozwala właściwie ocenić sytuację i dokonać odpowiednich rekomendacji.

Targeted Head Hunting

Podejmujemy się trudnych projektów rekrutacyjnych, mających na celu pozyskanie menedżerów o unikalnych kompetencjach, z wąskiej, bardzo precyzyjnie określonej grupy docelowej.

Scroll to Top