Assessment Centre

Poszukujesz efektywnej metody oceny kompetencji i potencjału pracowników?

Korzyści z Assessment Centre

  • wybranie i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się
    charakteryzować pracownik/kandydat na danym stanowisku;
  • obiektywna i bezstronna ocena kompetencji;
  • możliwość porównania uczestników w grupie oraz wyłonienie osób rekomendowanych;
  • zmniejszenie ryzyka związanego z rekrutacją nowych pracowników.

Godzin AC do 2023 roku

Uczestników AC do 2023 roku

W ramach Assessment Centre proponujemy również wsparcie w:

  • rekrutacji i selekcji pracowników metodą Assessment Centre;
  • obiektywnej oceny mocnych stron i obszarów do dalszego doskonalenia uczestników procesu;
  • oceny potencjału rozwojowego uczestników procesu.
Scroll to Top