Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni – Checkpoint 360 to proces oceny kompetencji menedżerskich. Umożliwia on menedżerom uzyskanie informacji zwrotnej, w jaki sposób ich pracę oceniają otaczające ich osoby (szefowie, współpracownicy i podwładni) i porównać je z własną samooceną.

Metodologia CheckPoint 360°™

Kwestionariusz CheckPoint 360°™ analizuje 70 konkretnych umiejętności w ramach 8 uniwersalnych kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz 18 zestawów umiejętności. Kwestionariusze oceny zwrotnej wypełniane są przez wielu oceniających, w tym przez samych menedżerów, ich przełożonych i podwładnych oraz współpracowników. Wyniki są zamieszczane w postaci kompleksowego raportu dla menedżerów poddanych ocenie.

Audyt menedżerski

W przypadku stosowania badania Checkpoint 360 cyklicznie w ocenie menedżerów istnieje również możliwość generowania indywidualnych raportów porównawczych.

W ramach przeprowadzania oceny 360 stopni oferujemy również wsparcie w zakresie:

  • przeprowadzenia szkoleń i warsztatów informacyjnych oraz wdrożeniowych;
  • wykorzystania gotowego narzędzia CheckPoint do przeprowadzenia oceny 360 stopni;
  • przygotowania i wdrożenia systemu oceny 180/360 stopni „szytego na miarę”;
  • opracowania rozwiązania informatycznego i przygotowania platformy;
  • powiązania oceny z systemem motywacji płacowej;
  • obiektywnej diagnozy silnych stron i obszarów do rozwoju uczestników procesu;
  • zaplanowania rozwoju i ścieżek kariery dla poszczególnych jednostek;
  • zbudowania planów szkoleń oraz działań rozwojowych dla grup.

Polecamy również zagadnienia:

executive search | outplacement |

Scroll to Top