Enactus Polska

Enactus jest międzynarodowym programem, w którym spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości – zdolnymi i aktywnymi studentami.

Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus realizują projekty biznesowe, które rozwiązują problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Kierując się zasadami etyki, w duchu zasad CSR, studenci poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie wpłyną na jakość życia lokalnych społeczności. Enactus jest obecny na ponad 1700 najlepszych uczelni w 40 krajach na całym świecie, w tym na kilkunastu w Polsce.

Enactus to największy na świecie projekt łączący w innowacyjny sposób świat najlepszych wyższych uczelni i ich studentów ze światem biznesu, wspierający employer branding, rekrutację młodych talentów i innowacyjność w duchu CSR.

OBSZARY KORZYŚCI DLA BIZNESU

Enactus to największy na świecie projekt łączący w innowacyjny sposób świat najlepszych wyższych uczelni i ich studentów ze światem biznesu, wspierający employer branding, rekrutację młodych talentów i innowacyjność w duchu CSR.

REKRUTACJA MŁODYCH TALENTÓW

Partnerzy Enactus zyskują możliwość współpracy z wybitnymi, młodymi talentami. Studenci Enactus to przyszli liderzy o rozwiniętej wiedzy i umiejętnościach, osoby proaktywne, ambitne, zaangażowane w realizację celów.

EMPLOYER BRANDING & UNIVERSITY RELATIONS

Wzrost rozpoznawalności marki w środowisku studenckim oraz biznesowym. Zbudowanie wśród studentów świadomości marki Partnera jako pracodawcy otwartego i odpowiedzialnego.

NETWORKING ODPOWIEDZIALNYCH LIDERÓW

Organizowane w ciągu roku wydarzenia stanowią okazję dla prezesów oraz członków zarządów do spotkań poza tradycyjnym otoczeniem biznesowym.

INNOWACJE & CSR

Program daje możliwość rozwoju i kreowania innowacyjnych inicjatyw zbieżnych z biznesem i strategią CSR Partnera wspólnie ze studentami. Celem, jaki stawiamy przed studentami Enactus, jest opracowanie i realizacja projektów biznesowych które rozwiązują problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Enactus Poland National Competition, to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego najzdolniejsi studenci z całej Polski prezentują swoje start-up’y społeczne. Jury złożone z prezesów i członków zarządów polskich i zagranicznych spółek, w drodze głosowania, wybiera zespół, który zrealizował najlepszy projekt pod kątem osiągniętych rezultatów biznesowych.
Zwycięski zespół zdobywa prawo reprezentowania Polski na światowym finale Enactus.

Enactus World Cup jest nie tylko kuźnią innowacyjnych projektów studenckich z całego świata, ale również doskonałą okazją do międzynarodowego networkingu biznesowego dla partnerów Enactus.

Zobacz też:

W przypadku zainteresowania szczegółową ofertą dotyczącą pakietów sponsorskich oraz korzyści wynikających ze współpracy z Enactus Poland prosimy o kontakt.

Angela Czyżewska
Enactus Poland Country Leader
Employer Branding Manager

kom: +48 603 175 871
E-mail: angela.czyzewska@bigram.pl

Scroll to Top