CMS

Systemy wynagrodzeń


System płac to metody, procesy i praktyki wynagradzania pracowników w organizacji adekwatnie do ich kompetencji oraz wartości rynkowej. Dobrze zaprogramowany system ułatwia znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz utrzymanie w firmie już zatrudnionych i mobilizuje ich do lepszej pracy.


Pomagamy naszym klientom przełożyć umiejętne zarządzanie wynagrodzeniami na sukces skutecznego zarządzania organizacją. Wiążąc wszystkie elementy wynagrodzeń firmy w efektywne programy motywacyjne oferujemy:

  • diagnozę i doskonalenie systemów wynagradzania
  • wartościowanie stanowisk pracy;
  • budowanie systemów wynagrodzeń zasadniczych;
  • definiowanie systemów wynagradzania kadry kierowniczej;
  • motywacyjne systemy premiowania;
  • projektowanie pakietów świadczeń dodatkowych;
  • systemy lojalnościowe firmy.


Opis stanowisk:


Z punktu widzenia obszaru HR proces zarządzania organizacją opiera się na fundamentalnym narzędziu jakim jest opis stanowiska pracy. Kompletne, uporządkowane i właściwie przygotowane opisy stanowisk pracy są niezbędnym elementem:
projektowania nowych i weryfikacji istniejących stanowisk;
rekrutacji na stanowisko a następnie zarządzania rozwojem pracownika w organizacji;
planowania pracy, wyznaczania zadań do realizacji a następnie weryfikacji efektów pracy pracowników;
optymalnego zarządzania przez cele w organizacji oraz wielu innych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.
Gotowe narzędzia oraz sprawdzone procedury organizacji procesu sporządzania opisów w organizacji pozwalają nam na istotną optymalizację czasową i kosztową tego pracochłonnego procesu.

Wartościowanie stanowisk:

Wartościowanie stanowisk pracy uznane zostało za najlepszą z metod służących do porządkowania stanowisk w organizacji i określania ich hierarchii, prowadzącą do zapewnienia sprawiedliwości reguł systemu wynagradzania w firmie.
Dzięki przetestowanym metodom wartościowania, w sposób sprawny i efektywny wpieramy naszych klientów w procesie hierarchicznego porządkowania stanowisk, co pozwala na ich łatwe porównanie z innymi stanowiskami organizacji oraz stanowiskami innych firm na rynku.

Wyniki naszych prac w tym zakresie w bezpośredni sposób przełożyć można na:

restrukturyzację i tworzenie nowych struktur w organizacji;
budowę taryfikatorów i elastycznych siatek płac (tabele płacowe odpowiadające zasadom wynagradzania na rynku i odzwierciedlające wartość poszczególnych stanowisk dla organizacji);
rozbudowane systemy wynagradzania motywacji, z systemami premiowania, zarządzania benefitami, dodatkami do wynagrodzeń włącznie;
systemy zarządzania talentami firmy;
systemy optymalizacji kosztów i racjonalizacji wydatków;
systemy definiowania ról i odpowiedzialności niezbędne w procesach zarządzania procesami i standaryzacji firmy (certyfikaty ISO i inne).


Systemy motywacyjne:

Dobra organizacja i właściwa motywacja to potencjalnie największe źródła sukcesu firmy. W tym zakresie wykorzystujemy znajomość psychologicznych aspektów motywacji połączonych ze znajomością praktycznych rozwiązań motywacyjnych, w celu projektowania efektywnych systemów motywacji na rynku.
Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu systemów wspierania sprzedaży, zarządzania motywacją pracy na stanowiskach oraz wyzwalania mobilizacji w pracach projektowych.
Projektowane przez nas rozwiązania w sposób kompleksowy wykorzystują mechanizmy motywacji finansowej połączone z rozwiązaniami opartymi na rozbudowanych programach pozafinansowych.

Napisz do nas

* pole obowiązkowe