Outplacement

Bigram Dla pracodawcy Outplacement

Outplacement

Dla odpowiedzialnych Pracodawców

BIGRAM działa z sukcesem na rynku firm doradztwa personalnego od 1993 roku. Zapewniamy wsparcie Naszym Klientom w procesach zmian, restrukturyzacji, zmian przywództwa.

 

Nasze biura znajdują się w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, co umożliwia nam realizacje projektów z zakresu HR na terenie całego kraju.

 

BIGRAM należy do globalnej sieci Career Star Group, zrzeszającej 770 firm zajmujących się Outplacementem w ponad 70 krajach. W ramach CSG wymieniamy się najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem i wiedzą, które gromadzone są w CSG od 46 lat. Pracujemy na rynku międzynarodowym – firmy zrzeszone w sieci realizują projekty outplacementowe dla ponad 7 tysięcy organizacji i ponad 100 tysięcy osób rocznie.

Znamy specyfikę różnych sektorów – realizujemy projekty w wielu branżach, m.in. produkcyjnej, farmaceutycznej, FMCG, finansowo-ubezpieczeniowej, IT, handlu detalicznego.

Prowadzimy projekty na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne, menedżerskie średniego i wyższego szczebla oraz Top Management. Prowadząc projekty outplacementowe elastycznie dopasowujemy ich zakres i program do potrzeb

i oczekiwań każdego Klienta. Dla każdego Uczestnika naszych programów szukamy pozytywnych, innowacyjnych

i optymalnych rozwiązań w procesie zmiany drogi zawodowej. Zapewniamy wsparcie organizacjom w przeprowadzaniu procesów zmian i ich komunikacji, oferując warsztaty przygotowania menedżerów do zmian.

Wyróżnia nas bogate doświadczenie naszych konsultantów/coachów,

w prowadzeniu projektów outplacementowych, ze znajomością metodyki coachingu i facylitacji, posiadających wiedzę branżową, stanowiskową

i doskonale znających lokalne rynki pracy.

 • Programy outplacementowe tworzymy pod kątem potrzeb Uczestnika i rynku pracy. Budujemy je modułowo, z bogatego wachlarza dostępnych usług i narzędzi
 • Proponujemy szereg aktywności rozwojowych (Development Center, kwestionariusz Profile XT, warsztaty, seminaria sesje coachingowe)
 • Uczymy proaktywnej postawy na rynku pracy i w social mediach. Budujemy świadomość i otwartość na różne formy zatrudnienia
 • Współpracujemy ściśle z Uczestnikiem w zakresie budowania Personal Brandingu (opracowanie dokumentów aplikacyjnych, profili w social mediach oraz autoprezentacji do rozmów rekrutacyjnych i networkingowych)
 • Wspieramy w docieraniu do potencjalnych pracodawców oraz rekruterów
 • Posiadamy aktualną wiedzę o rynku pracy i trendach dzięki współpracy z rekruterami BIGRAM

 

Zapraszamy do kontaktu:

Bożena Ziarnik

Menadżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery
bozena.ziarnik@bigram.pl
nr tel. +48 695 500 710

Outplacement indywidualny

Program indywidualnie zaprojektowany i ukierunkowany na wsparcie osób przechodzących przez zmianę zawodową – zwolnionych, poszukujących pracy, zmieniających ścieżkę kariery zawodowej. Program ”szyty na miarę” potrzeb Uczestnika z koncentracją na indywidualnych konsultacjach/coachingu oraz przy użyciu różnorodnych narzędzi rozwojowych (Development Center, testy, budowanie profesjonalnego wizerunku).

Outplacement grupowy

Program aktywizacji zawodowej dla większej grupy pracowników objętych zwolnieniami z przyczyn leżących po stronie organizacji, wynikających ze zmiany modelu biznesowego firmy, zmian struktury, fuzji czy optymalizacji kosztów.

Programy grupowe to oferta wystandaryzowana, z elementami indywidualizacji ze względu na profile zawodowe, branżę, lokalny rynek pracy Uczestników.

Zarządzanie zmianą

W procesie zmian kluczową rolę odgrywa komunikacja. Zmiany mogą prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa, obaw przed nieokreśloną przyszłością, a co za tym idzie – do spadku motywacji osób pozostających w organizacji. Ważne jest zatem zaplanowane zarządzanie procesem komunikacji.

Właściwa komunikacja służy wspieraniu osiągnięcia celów biznesowych firmy i zmniejsza opór w stosunku do zmian, przez co ułatwia ich wdrożenie.

Wspieramy Naszych Klientów w zaplanowaniu efektywnego procesu komunikacji zmian.

W celu zapewnienia kompleksowości i spójności procesu komunikacji w organizacji organizujemy:

 • Warsztaty przygotowujące menedżerów z komunikowania zmiany
 • Warsztaty przygotowujące menedżerów do komunikowania wypowiedzeń.

Dlaczego warto inwestować w outplacement?

Co to jest outplacement? Zaplanowany, kompleksowy program działań o charakterze doradczo-szkoleniowym, którego celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w podjęciu nowej aktywności zawodowej, przy ograniczeniu do minimum kosztów psychologicznych i społecznych, jakie pociąga za sobą taka zmiana.

Kluczowe cechy:

 • Zaplanowane działanie
 • Kombinacja różnorodnych aktywności
 • Wsparcie zwalnianych pracowników – pomoc, a nie wyręczenie w aktywności
 • Pomoc w odnalezieniu się w sytuacji zmiany i skutków z nią związanych
 • Wiedza praktyczna, a nie teoretyczna

Jaki jest cel outplacementu?

Dla pracodawcy:

 • Wzrost zyskowności firmy poprzez wspomaganie procesu zwolnień przy minimalnych kosztach i maksymalnych korzyściach zwolnionego*
 • Potwierdzenie opinii wiarygodnego i rzetelnego pracodawcy wspierającego    zwalnianych pracowników
 • Zapewnienia wsparcia organizacjom w przeprowadzeniu procesu zmian i ich komunikacji
 • Kreowanie pozytywnej kultury firmy, otwartej na potrzeby innych, przyjaznej i działającej zgodnie z założeniami etyki biznesu i standardami biznesowymi 
 • Spełnienie obowiązku odpowiedzialności społecznej biznesu wobec zwalnianych pracowników i ich rodzin – CSR

Dla pracownika:

Zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom w: 

 •  radzeniu sobie ze stresem
 • zrozumieniu obiektywnych przyczyn utraty pracy
 • podsumowaniu doświadczenia i osiągnięć w pracy zawodowej
 • planowaniu dalszej drogi zawodowej
 • nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy

Skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie nowego zatrudnienia

Zobacz również: zwolnienia grupowe. Kiedy mamy do czynienia z redukcją zatrudnienia i zwolnieniami grupowymi.