Outplacement

Bigram Dla pracodawcy Outplacement

Outplacement

Dla odpowiedzialnych Pracodawców

BIGRAM należy do globalnej sieci Career Star Group, zrzeszającej 770 firm zajmujących się Outplacementem w ponad 70 krajach. W ramach CSG wymieniamy się najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem i wiedzą, które gromadzone są w CSG od 46 lat. Pracujemy na rynku międzynarodowym – firmy zrzeszone w sieci realizują projekty outplacementowe dla ponad 7 tysięcy organizacji i ponad 100 tysięcy osób rocznie.

Znamy specyfikę różnych sektorów – realizujemy projekty w wielu branżach, m.in. produkcyjnej, farmaceutycznej, FMCG, finansowo-ubezpieczeniowej, IT, handlu detalicznego.

Prowadzimy projekty na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne, menedżerskie średniego i wyższego szczebla oraz Top Management. Prowadząc projekty outplacementowe elastycznie dopasowujemy ich zakres i program do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Dla każdego Uczestnika naszych programów szukamy pozytywnych, innowacyjnych i optymalnych rozwiązań w procesie zmiany drogi zawodowej. Wspólnie z kancelarią prawną organizujemy warsztaty przygotowania do zmian w organizacji.

Wyróżnia nas bogate doświadczenie naszych konsultantów/coachów, którzy prowadzili pierwsze projekty Outplacement w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.

  • Stosujemy zróżnicowane narzędzia wspierające Uczestnika w procesie zmian (Development Center, Ocenę 360 stopni, kwestionariusz Profile XT)
  • Proponujemy szereg aktywności rozwojowych (sesje rozwojowe, warsztaty doskonalenia umiejętności miękkich, kursy e-learningowe).
  • Współpracujemy ściśle z Uczestnikiem w zakresie budowania wizerunku na rynku pracy (opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych i networkingowych).
  • Pokazujemy jak dotrzeć do potencjalnych pracodawców oraz rekruterów.

Outplacement indywidualny

Outplacement indywidualny

Program indywidualnie zaprojektowany i ukierunkowany na wsparcie osób przechodzących przez zmianę zawodową – zwolnionych, poszukujących pracy, zmieniających ścieżkę kariery zawodowej

Outplacement grupowy

Outplacement grupowy

Program aktywizacji zawodowej dla większej grupy pracowników objętych zwolnieniami z przyczyn leżących po stronie organizacji, wynikających ze zmiany modelu biznesowego firmy, zmian struktury, fuzji czy optymalizacji kosztów.

Komunikacja zmian

W procesie zmian kluczową rolę odgrywa komunikacja. Zmiany mogą prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa, obaw przed nieokreśloną przyszłością, a co za tym idzie – do spadku motywacji osób pozostających w organizacji. Ważne jest zatem planowe zarządzanie procesem komunikacji. Właściwa komunikacja służy wspieraniu osiągnięcia celów biznesowych firmy i zmniejsza opór w stosunku do zmian, przez co ułatwia ich wdrożenie.

Polecamy też: Korzyści z outplacementu