Najczęściej zadawane pytania na rozmowie rekrutacyjnej

PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PRACODAWCÓW

Pytania na otwarcie rozmowy i pytania ogólne:

 • Czy miał/a Pan/i problemy z dotarciem do naszej firmy?
 • Czy to jest pierwsza Pan/Pani rozmowa kwalifikacyjna? Czy miał/a Pan/i wcześniej kontakt
  z naszą firmą?
 • Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Proszę opisać siebie w 5 zdaniach.
 • Do czego przywiązuje Pan/i wagę w środowisku pracy?

Kwalifikacje, doświadczenia zawodowe:

 • Na czym polegała Pana/Pani praca (zadania, charakter działalności firmy)?
 • Jakie było miejsce stanowiska, które Pan/i zajmował/a w strukturze organizacyjnej firmy?
 • W jaki sposób aktualizuje Pan/i swoją wiedzę?

Umiejętności interpersonalne / zarządzanie zespołem:

 • Jakie Pana/Pani cechy i zachowanie umożliwiłyby efektywną adaptację w nowym zespole?
 • W jaki sposób Pan/i motywuje zespół?
 • Jakie są Pana/Pani atuty i ograniczenia w roli lidera?
 • Proszę podać przykład, kiedy Pana/Pani postawa zapobiegła wybuchowi konfliktu interpersonalnego w firmie. Czego dotyczyła ta sytuacja, jak się Pan/i zachował/a, jakie działania zostały podjęte?

Umiejętność rozwiązywania problemów / zachowanie w sytuacjach stresowych:

 • Proszę opisać sytuację w pracy, która naprawdę wyprowadziła Pana/Panią z równowagi.
 • Co się stało, jakie były konsekwencje?
 • Proszę opisać sytuację, kiedy musiał/a Pan/i zdążyć na czas z dwoma tak samo ważnymi sprawami, a nie było czasu na załatwienie ich obu. Jak
 • Pan/i dał/a sobie radę?
 • W jaki sposób ustalił/a Pan/i swoje priorytety?

Samoocena:

 • Jeżeli zadzwoniłbym do Pana/Pani przełożonych, to jakiej opinii o Pana/Pani pracy mógłbym się spodziewać?
 • Za co mogą cenić Pana/Panią podwładni? Jakim szefem jest Pan/i dla nich?
 • W jaki sposób awansował/a Pan/i tak szybko w pracy?

Mocne i słabe strony

 • Podczas ostatniej oceny pracowniczej, które obszary zostały wskazane przez Pana/Pani przełożonego jako wymagające doskonalenia?
 • Jakich zadań ze względu na posiadane atuty/mocne strony nie obawia się Pan/i realizować
  w nowym miejscu pracy (jakie to są cechy)? Które zdania mogą sprawić Panu/Pani problem
  i dlaczego?

Osiągnięcia

 • Proszę wymienić zadania, których realizacja przyniosła Panu/Pani szczególną satysfakcję?
 • Co według Pana/Pani znaczy osiągnąć sukces? Co Pan/i uważa za swój sukces?
 • Proszę wymienić trzy największe osiągnięcia. Dlaczego są dla Pana/Pani tak znaczące?

Motywacja

 • Co Pan/i wie na temat firmy, do której Pan/i aplikuje?
 • Jakie są Pana/Pani długoterminowe cele, jak Pan/i chce je osiągnąć?
 • Realizacja jakiego charakteru zadań szczególnie Pana/Pani motywuje?
 • Jakie dotychczasowe osiągnięcia zawodowe umożliwią Panu/Pani sukces w naszej firmie?
Scroll to Top