Testy rekrutacyjne

Rodzaje testów:

Testy inteligencji (zazwyczaj z wyznaczonym limitem czasowym) – badają poziom inteligencji ogólnej i poszczególnych jej składowych, np.: kompetencje językowe, zdolności kojarzenia i logicznego myślenia, zdolność analizy i syntezy, szybkość uczenia się, zdolności arytmetyczne, wyobraźnię przestrzenną.

Testy badające predyspozycje psychiczne (bez limitu czasowego) – najczęściej badane są takie obszary, jak: motywacja do osiągnięć, cechy temperamentu, odporność na stres, predyspozycje przywódcze, styl kierowania zespołem, poczucie kontroli wewnętrznej.

Testy merytoryczne – zazwyczaj są przygotowywane i oceniane przez ekspertów z danej dziedziny. Np. starając się o pracę na stanowisku księgowego, możesz zostać poproszony o wypełnienie testów z zakresu zasad rachunkowości, przepisów podatkowych itp.

Testy językowe – mają na celu sprawdzenie poziomu znajomości deklarowanego języka. Sprawdzian taki może mieć formę zarówno ustną, jak i pisemną.

Testy umiejętności – za ich pomocą weryfikuje się deklarowane umiejętności, np. dotyczące używania określonych programów komputerowych.

Testy zainteresowań – badają potrzeby, preferencje i zainteresowania kandydatów.

Przygotowanie testów:

Perspektywa poddania się testom budzi w kandydatach niepokój, podejrzliwość czy nieufność. Radzimy nie przeceniać ich znaczenia. Przyjmij rozsądną postawę i chociaż mogą być stresujące, potraktuj je jako możliwość bliższego poznania siebie i sprawdzenia swoich umiejętności. Kiedy masz w perspektywie wypełnianie testów, warto się przede wszystkim oswoić z taką sytuacją. Możesz np. rozwiązywać quasi-testy – próbki testów publikowane w prasie czy też psychologiczne quizy. Rozwiązując kolejne testy, nabierasz wprawy i uczysz się, jak przebiega taki proces.

Rozwiązując testy:

  • Bardzo uważnie przeczytaj instrukcję – jeśli czegoś nie rozumiesz, śmiało zapytaj osobę przeprowadzającą testy o niezrozumiałe dla Ciebie kwestie.
  • Weź pod uwagę limit czasowy na poszczególne części testów – pamiętaj jednak, że niektóre testy z góry zakładają brak możliwości rozwiązania wszystkich zadań w określonym czasie.
  • Na początku wykonuj zadania, co do których nie masz wątpliwości, na koniec wróć do tych, które pominąłeś/łaś lub sprawiały Ci trudność.
  • Odpowiadaj szczerze i spontanicznie na pytania – próby zafałszowania wyników mogą zostać wykryte specjalnie skonstruowanymi skalami kłamstwa
Scroll to Top