Rodzaje rozmów rekrutacyjnych

Podczas rozmowy rekruter posługuje się wieloma metodami, aby skutecznie dopasować Twój profil zawodowy i kompetencyjny do oczekiwań Klientów. Bierze pod uwagę nie tylko typowo zawodowe umiejętności, które nabyłeś podczas dotychczasowych doświadczeń, ale także kompetencje, które miałeś okazje rozwijać, motywację do zmiany pracy i wiele innych czynników, które wpłyną na obopólne zadowolenie obu stron- przyszłego pracownika i pracodawcy. To właśnie dobre dopasowanie Kandydata do poszukiwanej roli, kultury organizacyjnej firmy oraz wartości jest najważniejszym celem rekrutacji i decyduje o dalszym rozwoju zarówno firmy jak i pracownika.

Profesjonalnie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna powinna składać się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wywiad zawodowy, podczas którego możesz spodziewać się pytań typowo merytorycznych dotyczących Twoich kwalifikacji zawodowych. Przykłady pytań zawodowych :

– Jaką rolę pełnił Pan/ Pani na ostatnim stanowisku pracy?

– Do kogo raportował Pan wyniki swoich działań?

– Z czego był Pan rozliczany?

Kolejnym etapem rozmowy rekrutacyjnej jest wywiad kompetencyjny (behawioralny), podczas którego przedmiotem zainteresowania rekrutera są Twoje kompetencje wynikające z doświadczenia i konkretnych działań, które podejmowałeś dotychczas w życiu zawodowym. W zależności od stanowiska i oczekiwań Klientów mogą pojawić się pytania sprawdzające kompetencje przywódcze (leadership), społeczne, Twoją świadomość biznesową, podejmowanie decyzji i wiele innych. W wywiadzie behawioralnym ważne jest, aby koncentrować się nie na tym, co Kandydat osiągnął, ale w jaki sposób to osiągnął i zazwyczaj pytania dotyczą konkretnych sytuacji, które miały miejsce w pracy. Oto kilka przykładów pytań kompetencyjnych:

– Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której wykazał się Pan/ Pani inicjatywą?

– Co Pan/ Pani wtedy zrobił/a ? Dlaczego podjął/a Pan/ Pani akurat taką decyzję?

– Jaki był tego skutek?

Kolejnym bardzo ważnym elementem rozmowy jest pytanie o Twoje plany zawodowe wobec siebie w przyszłości. Co motywuje Cię do działania? W jakiej roli chciałbyś się realizować w dalszej perspektywie? To ważne, ponieważ pozwala określić i dopasować Twoje oczekiwania do oferty przyszłego pracodawcy.

Niewątpliwie dziś profesjonalna rozmowa rekrutacyjna to nie tylko czas, który alokujesz na prezentację siebie przed rekruterem, ale także jest to czas, w którym możesz wiele dowiedzieć się o sobie. Umiejętne stawianie pytań przez rekrutera stwarza okazję do tego, aby poznać swoje kompetencje, obszary do rozwoju w przyszłości, ambicje zawodowe i motywację.

Scroll to Top