Jak pisać list motywacyjny?

Treść

List motywacyjny ma formę oficjalnego pisma urzędowego, dlatego zawiera dane osobowe nadawcy (lewy, górny róg), datę nadania listu (prawy, górny róg), dane adresata (prawa strona, poniżej daty nadania). Zasadniczy tekst powinien być poprzedzony grzecznościowym zwrotem „Szanowna Pani” lub „Szanowny Panie” (o ile uda Ci się uzyskać informację, do kogo kierujesz aplikację). List należy zakończyć formułą grzecznościową „Z poważaniem” i podpisać imieniem i nazwiskiem.

Wprowadzenie – w tej części trzeba się krótko przedstawić oraz wyjaśnić powód przesłania dokumentów. Jeśli odpowiadasz na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne, podaj źródło informacji, nazwę stanowiska i numer referencyjny, ewentualnie datę emisji ogłoszenia. Jeśli Twoja oferta jest spontaniczna, wyjaśnij, dlaczego wybrałeś/łaś taką, a nie inną firmę, określ powody, dla których jest ona dla Ciebie atrakcyjna, np. dobrze znasz branżę, śledzisz losy firmy itp.

Prezentacja kwalifikacji i osiągnięć – ten fragment listu przeznaczony jest na podkreślenie własnych atutów, uwypuklenie umiejętności czy cech istotnych dla stanowiska, o które się ubiegasz. Możesz krótko i konkretnie opisać swoje osiągnięcia lub szczególnie ważne i odpowiedzialne projekty, w których byłeś/łaś brałeś/łaś udział. Dobrze jest również wspomnieć o planach zawodowych, oczywiście związanych z firmą, do której aplikujesz. W tym miejscu możesz również wyjaśnić ewentualne luki w okresie zatrudnienia widniejące w Twoim CV.

Zakończenie – podziękuj w tym miejscu za czas poświęcony na przeczytanie swoich dokumentów i podkreśl swoją gotowość do stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w terminie dogodnym dla potencjalnego pracodawcy. Podaj również sposób, w jaki można się z Tobą skontaktować.

Forma

List motywacyjny powinien być krótki i zwięzły. Stanowi on uzupełnienie życiorysu zawodowego, dlatego nie może być jego streszczeniem. Objętościowo nie powinien przekraczać jednej strony formatu A4. Formułujmy klarowne zdania, unikajmy patosu i sztuczności.

List motywacyjny kierujemy zawsze do określonego adresata, dlatego dostosowujmy jego treść do konkretnej oferty i firmy. W odróżnieniu od CV list motywacyjny nie może mieć jednej, uniwersalnej wersji. Niedopuszczalne jest wysyłanie listu z pustymi miejscami, np. na dane adresata, które potem wypełnione są ręcznie.

List należy napisać na komputerze i wydrukować na tym samym papierze co życiorys. Unikaj papieru kolorowego lub z wyraźną fakturą. Nie stosuj żadnych ozdobników. Sprawdź uważnie składnię i ortografię, wyeliminuj literówki. Dokładnie przeanalizuj czy nazwa firmy, do której aplikujesz jest właściwa. Nie zapomnij o odręcznym podpisie, o ile wyślesz list pocztą tradycyjną lub faksem.

Scroll to Top