Jak pisać CV?

Poniżej znajdziesz podstawowe zasady przygotowania CV.

Treść

Dane osobowe – tu powinny znaleźć się podstawowe dane personalne, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów (umożliwiające kontakt także w ciągu dnia), e-mail.

Wykształcenie – podaj nie tylko nazwę szkoły czy uczelni, wydział, kierunek i zdobytą specjalizację, ale również daty rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych szkół. Obowiązuje przy tym odwrotna chronologia, tzn. jako pierwszą wymień szkołę ukończoną ostatnio. W przypadku absolwentów warto również zaznaczyć temat pracy magisterskiej oraz główne przedmioty.

Doświadczenie zawodowe – podobnie jak w przypadku wykształcenia, informacje dotyczące doświadczeń zawodowych podaj w odwrotnej kolejności chronologicznej. Zamieść: dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy (miesiąc i rok), pełną nazwę firmy (można wskazać też branżę) oraz zajmowane stanowiska (w jakich okresach – miesiąc i rok). Przy każdym stanowisku w kilku zdaniach podaj zakres wykonywanych obowiązków. Jeśli możesz pochwalić się szczególnymi osiągnięciami i sukcesami, koniecznie to zrób. Jeśli nie pracowałeś/łaś do tej pory, wypunktuj w tym miejscu odbyte staże i praktyki zawodowe.

Kursy, szkolenia i certyfikaty – koncentruj się na szkoleniach związanych z pracą, o którą zabiegasz. Podaj również daty, czas trwania kursu, tematykę oraz organizatora. W przypadku certyfikatów podaj ich pełne nazwy.

Znajomość języków obcych – wymień znane Ci języki obce wraz z określeniem stopnia ich znajomości. Jeżeli znajomość języka potwierdzona jest certyfikatem, warto zamieścić informację o zdanym egzaminie i roku, w którym to nastąpiło. Uważaj, by właściwie określić poziom znajomości danego języka. Nie należy przeceniać swoich umiejętności – zostaną one i tak zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Obsługa komputera – podaj nazwy znanych systemów i programów komputerowych, określ również stopień ich znajomości.

Prawo jazdy – podaj rok wydania dokumentu oraz jego kategorię. Jeśli ma to znaczenie dla stanowiska, o które się ubiegasz, możesz podać liczbę przejechanych dotychczas kilometrów, ewentualnie pochwalić się bezwypadkową jazdą.

Hobby i zainteresowania – ten punkt nie jest obowiązkowy, warto go jednak umieścić w życiorysie, szczególnie jeśli Twoje zainteresowania powiązane są z pracą zawodową lub hobby jest szczególnie ciekawe czy oryginalne.

Referencje – w CV możesz podać nazwiska i numery telefonów do osób, które udzielą Ci referencji. Możesz również poprzestać na zaznaczeniu, że referencje przedstawisz na życzenie.

Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych – CV bez takiej klauzuli nie może być przez nikogo zaakceptowane, przeglądane i przechowywane.

W CV możesz również umieścić krótką informację dotyczącą podsumowania Twojego profilu zawodowego i preferencji zawodowych, szczególnie jeśli nie odpowiadasz na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne, a z Twojego życiorysu nie wynika jednoznacznie, jaką pracą jesteś zainteresowany/a.

Forma

Życiorys powinien zostać napisany na komputerze. Sprawdź poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu. Usuń wszelkie literówki. Przyjrzyj się krytycznie wydrukowi.

Życiorys powinien być zwięzły, a podane w nim informacje napisane w sposób zwarty i skondensowany. Wszystkie informacje umieszczone w CV muszą być zgodne z prawdą – nie koloryzuj ani nie zniekształcaj rzeczywistości. I tak wszystkie informacje zostaną wcześniej czy później zweryfikowane.

Graficznie tekst powinien być przejrzysty, a podane w nim informacje łatwe do odnalezienia. Najlepiej tekst podzielić na sekcje oddzielone od siebie odstępami, z wyraźnie zaznaczonymi nagłówkami.

To zadanie znakomicie ułatwia zastosowanie tabeli (bez widocznych na wydruku linii siatki). Objętościowo tekst nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4. Rozmiar czcionki od 10 do 12 punktów (mniejszy niż 10 może utrudniać odczytanie informacji). Preferowana czcionka to Times New Roman lub np. Arial Narrow. Unikaj wszelkiego rodzaju ozdobników. Nie pisz o sobie w trzeciej osobie. Nie dołączaj do życiorysu kopii certyfikatów, świadectw itp. dokumentów – przedstawisz je na życzenie.

Zdjęcie jest elementem opcjonalnym. Niektórzy pracodawcy życzą sobie, żeby znalazło się ono w CV. Wtedy należy je bezwzględnie je umieścić w CV. Natomiast jeśli nie jest to wymóg zaznaczony w ogłoszeniu, nie jest to element niezbędny. Niemniej jednak, warto zamieścić dobre, profesjonalne zdjęcie.

Jak powinno wyglądać profesjonalne zdjęcie w CV:

 • Na zdjęciu prezentujemy twarz (en face), ewentualnie możliwe jest zaprezentowanie części sylwetki,
 • Tło na zdjęciu powinno być jasne w kolorze neutralnym,
 • Zdjęcie musi być wysokiej jakości,
 • Wyraz twarzy na zdjęciu powinien być pogodny,
 • Zdjęcie powinno być aktualne,
 • Zdjęcie nie może bardzo odbiegać od rzeczywistości,
 • Strój powinien być profesjonalny, biznesowy.

Czego należy unikać:

 • wstawiania wszelkiego rodzaju zdjęć prywatnych,
 • ponurego wyrazu twarzy,
 • skanowania zdjęć z legitymacji czy dyplomów,
 • zdjęć sprzed wielu lat.
Scroll to Top