Development Centre

Development Centre

Istotą metody Development Centre jest obserwacja zachowań uczestników, pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny. Ocena ta ma charakter rozwojowy.

Korzyści Development Centre

  • wybranie i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować pracownik/kandydat na danym stanowisku;
  • obiektywna i bezstronna ocena kompetencji uczestników procesu;
  • zbudowanie adekwatnych planów rozwojowych uwzględniających oczekiwania organizacji i uczestnika;
  • pozyskanie przez uczestników procesu wiedzy na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

W ramach Development Centre proponujemy wsparcie w:

  • obiektywnej diagnozy silnych stron i obszarów do rozwoju uczestników procesu;
  • oceny potencjału rozwojowego;
  • zaplanowania rozwoju i ścieżek kariery dla poszczególnych jednostek;
  • opracowania planów szkoleń oraz działań rozwojowych dla grup.