„Wielkie poszukiwanie” Sylvii Nasar

Polecamy Państwu książkę „Wielkie poszukiwanie”, autorstwa Sylvii Nasar, którą objęliśmy patronatem. Pisarka zasłynęła już z publikacji bestselleru o tytule „Piękny umysł”. 

Jej nowa książka „Wielkie poszukiwanie” zabiera nas w podróż po współczesnej historii, opisując kobiety i mężczyzn, którzy zmienili życie każdej osoby na naszej planecie. Jest to epicka opowieść o tworzeniu podstaw dzisiejszej ekonomii i o tym, jak uratowała ona ludzkość od nędzy i degradacji dzięki temu, że człowiek wziął swój los we własne ręce, zamiast zdawać się na fatum. Swą opowieść Nasar zaczyna od Karola Dickensa i Henry’ego Mayhewa, którzy obserwowali i opisywali warunki życia ubogiej większości w połowie XIX wieku w Londynie – najbogatszym i najwspanialszym mieście świata. Był to czas wielkich poszukiwań. Autorka opisuje heroiczne niekiedy wysiłki Marksa, Engelsa, Alfreda Marshalla, Beatrice i Sydneya Webbów oraz Amerykanina Irvinga Fishera, by zastosować wyniki tych poszukiwań w praktyce – często z rewolucyjnymi konsekwencjami dla świata. Nasar przybliża postacie wielkiego Johna Maynarda Keynesa, Schumpetera, Hayeka, uczennicy Keynesa Joan Robinson, wpływowych amerykańskich ekonomistów Paula Samuelsona i Miltona Freedmana oraz pochodzącego z Indii laureata nagrody Nobla Amartya Sena i pokazuje, jak myśliciele ci zmienili oblicze naszej planety – począwszy od jednego miasta, Londynu, poprzez Europę i Amerykę, aż po cały świat. Dając się porwać narracji, jesteśmy świadkami, jak ci odkrywcy, mężczyźni i kobiety, zmagają się z osobistymi kryzysami, wojnami światowymi, rewolucjami, wstrząsami ekonomicznymi i własnymi ideami, by zerwać z założeniami Malthusa i przekształcić „ponurą wiedzę” w triumf nad ciążącym od wieków nad ludzkością przeznaczeniem – biedą i przedwczesną śmiercią. Powstawanie tej idei, która jeszcze dwieście lat wcześniej była niewyobrażalna, to historia prób i błędów, historia, która, jak wynika ze stron tej fascynującej książki, jeszcze się nie zakończyła.

Scroll to Top