SIFE zmienił się w Enactus

Przy okazji światowego finału konkursu SIFE w Waszyngtonie, (30.09 – 2.10.2012) organizatorzy podczas ceremonii otwarcia zaprezentowali nową nazwę i logo programu – EnActUs. „Potrzebowaliśmy nazwy, która będzie oddawać „ducha przedsiębiorczości”, który napędza wszystko to, czym się zajmujemy.”powiedział Alvin Rohrs, Prezes Enactus Worldwide.

Koordynatorzy programu na szczeblu światowym podjęli decyzję o zmianie nazwy, aby lepiej oddawała ona główne założenia inicjatywy. Nasza organizacja powstała 40 lat temu, długo zanim zaczęły istnieć koncepcje mikro-pożyczek i przedsiębiorstw społecznych – kontynuował Alvin Rohrs. Patrząc na dynamiczny rozwój towarzyszący studenckim projektom CSR, nazwa SIFE  stała się zbyt wąska i nie oddawała w pełni charakteru programu, który łączy przecież nie jedno, a różne środowiska. W przeciągu blisko czterdziestoletniej historii program objął zasięgiem blisko 40 krajów, 1600 uczelni, 400 firm, 57 000 wolontariuszy. Wiele szczytnych idei, które powstają w wyniku współpracy środowiska studenckiego z biznesowym, przeradza się w projekty, dając mierzalne efekty i niosąc konkretną pomoc potrzebującym. enactus_akro Nazwa Enactusa powstała ze skrótów słów Enterpreurial, Action, Us i podkreśla, że program łączy ze sobą wszystkie zaangażowane osoby, które wspólnie podejmują działania i chcą razem dążyć do osiągnięcia założonego celu. Organizacja Enactus chce rozpowszechniać: –przedsiębiorcze podejście, które pozwala na dostrzeganie możliwości oraz ich wykorzystania w celu otrzymania wartości, osiągnięcia rezultatu; – działanie, które objawia się zaangażowaniem, aktywnym i pozytywnym nastawieniem, wytrwałym zmierzaniem do celu; – fakt, że to my jesteśmy zaangażowani w program Enactus, który jest siecią, łączącą ze sobą wszystkich zaangażowanych. Enactus World Cup 2012, zorganizowany we współpracy z Kancelarią Hillary Clinton, zgromadził ponad 3000 reprezentantów firm i uczelni oraz studentów z całego świata. Prezentacje konkursowe przedstawiły drużyny studenckie z 39 państw. Wystąpienia ocenili sędziowie – członkowie zarządów firm z całego świata, w gronie których znaleźli się również Jurorzy z Polski – Beata Stola, Dyrektor Personalny i Administracji/Członek Zarządu UPC Polska,  Agnieszka Żołędziowska, Dyrektor Generalny Chartis Europe, Igor Kaleński, CEO Saatchi&Saatchi Poland i Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu BIGRAM. Zwycięzcą konkursu Enactus World Cup 2012 został zespół Belmont University ze Stanów Zjednoczonych. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Egiptu z French University, trzecie – HR College of Commerce & Economics z Indii, a czwarte – Midlands State University, Zimbabwe. Polskę reprezentował w Waszyngtonie Uniwersytet Łódzki. Belmont_University Nowa nazwa programu, od 1 października br., obowiązuje również w Polsce. Aktualnie aktywne drużyny Enactus działają na 12 rodzimych uczelniach (m. in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Poznańskiej). W nowym roku akademickim zespoły planują kontynuację swoich działań na rzecz lokalnych społeczności i rozwój projektów, które będą prezentowali przed biznesowym Jury na finale ogólnopolskim w 2013 roku. Sponsorami programu pozostają PwC oraz Chartis. Informacje o Enactus są dostępne na www.sife.pl oraz www.enactus.org Partnerem Enactus w Polsce jest firma BIGRAM Personnel Consulting.

Program wspierają: PwC, Chartis, Gras Savoye, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Ambasada Stanów Zjednoczonych, Brytyjsko – Polska Izba Handlowa oraz AmCham.

Scroll to Top