Rola testów psychometrycznych we wzroście efektywności działów sprzedaży

Na zaproszenie BIGRAM SA, Polskę odwiedził Deric McCann, Senior Vice President Profiles International – amerykańskiej firmy, będącej właścicielem zaawansowanych kwestionariuszy oceny pracowników o nazwie Profiles, które w Polsce reprezentuje BIGRAM SA. Deiric McCann był prelegentem dwóch wystąpień dedykowanych do Menedżerów Sprzedaży i Menedżerów HR  koncentrując się głównie na temacie wzrostu wyników działów sprzedaży w czasie kryzysu ekonomicznego.

Pierwsze z wystąpień odbyło się 12 listopada w siedzibie firmy BIGRAM i miało charakter kameralnego, zamkniętego  spotkania  z Dyrektorami Sprzedaży, Menedżerami ds. Sprzedaży, a także z Dyrektorami Działów HR. Druga prezentacja miała miejsce 13 listopada w czasie Expo Kadry, branżowej konferencji skierowanej do pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie obu prelekcji Deiric McCann podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami na temat optymalizacji sił sprzedaży, dzięki której firma będzie osiągała lepsze wyniki sprzedaży. Skupił się na omówieniu tego, jak istotne dla działów sprzedaży jest zatrudnienie odpowiednich handlowców, których efektywna praca będzie przynosiła firmie realny zysk. Na przykładzie diagramów i w oparciu o system Optymalizacji Sił Sprzedaży prezentował, co dzieje się, gdy osoby zatrudnione w obszarze sprzedaży nie realizują miesięcznych celów sprzedażowych, jakie straty przynoszą organizacji. Przyczyna takiej sytuacji często ma swoje źródło jeszcze w procesie rekrutacji i weryfikacji kompetencji handlowców. Nie zawsze to, czego dowiemy się o obowiązkach, doświadczeniu i umiejętnościach kandydata w czasie rozmowy kwalifikacyjnej ma potem przełożenie na wyniki jego pracy w naszej firmie. Nie zawsze jest on właściwie dopasowany do kultury organizacyjnej firmy, czy modelu pracy działu sprzedaży. Sposobem na uniknięcie zatrudnienia niewłaściwej osoby według Deirica McCann jest wsparcie procesu rekrutacji testami ProfileXT Sales, badającymi kompetencje pracowników dedykowanych do pracy w działach sprzedaży. Tylko dobrze dopasowani do stanowiska pracownicy działów sprzedaży dobrze radzą sobie w sytuacjach sprzedażowych, czują się komfortowo w swoim środowisku pracy  i są zaangażowani w efektywną realizację zadań. ProfileXT Sales i jego wykorzystanie w badaniu dopasowania pracownika do profilu stanowiska może pomóc organizacji zwiększyć średnią miesięczną sprzedaż. System Optymalizacji Sił Sprzedaży umożliwia analizę kompetencji zespołu sprzedaży i pomaga zaplanować właściwy dla nich cykl szkoleń, dzięki którym zwiększą swoje wyniki. Testy pomogą również zatrudnić najlepszych z kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji. Bo czy nie lepiej zatrudniać sześciu ponadprzeciętnych handlowców, którzy uzyskują wyniki sprzedaży osiągane przez przeciętny, dziesięciosobowy dział?

Scroll to Top