Znamy polskich liderów efektywności HR!

Raport12 grudnia 2011 r. ukazała się druga edycja raportu Poland’s Most Productive Companies prezentującego najbardziej efektywne przedsiębiorstwa pod względem polityki HR. Z inicjatywy Profiles International, w badaniu przeanalizowano dane finansowe za 2010 r. ponad 5620 firm. Najlepsze z nich sklasyfikowano w 14 branżach i w 46 kategoriach.  ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA SZCZEGÓŁOWEGO RAPORTU POLAND’S MOST PRODUCTIVE COMPANIES 2011  Pojęcie efektywności określane jest w ekonomii stosunkiem wielkości produkcji do wielkości poniesionych nakładów. Dla celów niniejszego badania, wydajność pracy została zdefiniowana jako stosunek całkowitego obrotu do wielkości zatrudnienia w danej organizacji. W jego ramach, brano pod uwagę dane finansowe pochodzące z 5620  firm. Następnie dokonano podziału zgromadzonych danych na 46 kategorii, co pozwoliło na identyfikację firm o ugruntowanej pozycji na rynku. Dokument prezentuje liderów rynku w poszczególnych kategoriach w kontekście ich efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wyróżnia firmy, które prowadzą zrównoważoną politykę personalną skoncentrowaną na optymalizacji wielkości zatrudnienia, wyznaczaniu pracownikom jasnych celów i czuwaniu nad ich realizacją. Wszystkie firmy zostały porównane w obrębie każdej z wyróżnionych kategorii. Uwzględnienie całkowitego obrotu oraz liczby osób zatrudnionych w poszczególnych firmach pozwoliło na oszacowanie poziomu efektywności pracy w badanych przedsiębiorstwach. Na tej podstawie stworzono ranking wiodących przedsiębiorstw. Badanie powstało w oparciu o dane pochodzące z zasobów międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Coface. Autorem raportu jest firma doradztwa personalnego BIGRAM, wyłączny polski partner Grupy Profiles International, specjalizującej się w optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Partnerem Głównym raportu jest Dziennik Gazeta Prawna. Podobne raporty powstają na całym świecie, aby ukazać, jak w warunkach wolnorynkowej gospodarki radzą sobie małe i duże firmy. Pierwszym raportem tego typu jest publikowany w Stanach Zjednoczonych America’s Most Productive Companies, przygotowany przez Profiles International, jednego ze światowych liderów narzędzi oceny kadry menedżerskiej i specjalistycznej. W ślad za amerykańskim przykładem poszły również inne kraje, w których działają zrzeszone w Profiles International firmy m.in. na Węgrzech, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Grupa Profiles International powstała w 1991 r. w Stanach Zjednoczonych. Poprzez swoich Partnerów Biznesowych jest obecna w 122 krajach na całym świecie, będąc właścicielem zaawansowanych technologicznie systemów oceny kadry menedżerskiej i specjalistycznej, pozwalających na przeprowadzanie badań z dowolnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu. Profiles International posiada obecnie blisko 40. 000 klientów i jest dostępny w 32 kluczowych językach. Firma doradztwa personalnego BIGRAM S.A. istnieje na polskim rynku od 1993 roku  realizując kompleksowe projekty z zakresu  rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Od 2005 roku jest wyłącznym przedstawicielem Profiles International w Polsce i od tego czasu wspiera swoich klientów w efektywnym wykorzystaniu narzędzi obiektywizujących procesy HR-owe.

Scroll to Top