Seminaria HR w regionie zachodnim

14.12.2017 r. odbyło się kolejne seminarium poświęcone aktualnych trendom w zakresie form zatrudnienia menedżerów oraz specjalistów. Przy współpracy z renomowaną polską Kancelarią Prawną Sołtysik Kawecki i Szlęzak (SK&S) zachodnie oddziały BIGRAM we Wrocławiu i Poznaniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy zorganizowały trzy seminaria z tego cyklu.

Pierwsze dwa seminaria odbyły się we wrześniu Poznaniu i w listopadzie we Wrocławiu, na które przybyło wiele osób odpowiedzialnych za HR w czołowych firmach w tych regionach. Trzecie spotkanie zorganizowane przez oddział we Wrocławiu, odbyło się w Legnicy w Centrum Konferencyjnym LETIA BUSINESS CENTER, a udział w nim wzięło kilkanaście osób z kluczowych (Dyrektorów Personalnych, HRM, HRBP, Pełnomocników Zarządu) firm działających na obszarze strefy ekonomicznej w Legnicy, Lubina oraz Środy Śląskiej.

Temat seminarium został podzielony na dwie części. W pierwszej części seminarium Edyta Czarnecka, dyrektor wrocławskiego oddziału BIGRAM,  skupiła się na omówieniu trendów w zatrudnianiu w 2018 roku. Drugim tematem, który został poruszony podczas spotkania była ewaluacja form zatrudnienia (w obszarze kontraktów) od lat 90-tych do chwili obecnej oraz kwestia zależności wieku pracowników do preferowanych przez nich form zatrudnienia, a także wymagań wobec pracodawców.

W drugiej części głos zabrała pani Mecenas Karolina Kanclerz z ramienia kancelarii prawniczej, która przedstawiła szczegóły, dokonała porównania oraz przestawiła wady i zalety dotyczące umów o pracę, kontraktów menadżerskich, struktury b2b i wynagrodzeń wypłacanych na podstawie uchwały organu spółki.

Dobór prelegentów z wieloletnim doświadczeniem w rekrutacji, doradztwie personalnym oraz prawnym nie był przypadkowy, ponieważ  umożliwił spojrzenie na powyższe tematy z różnych perspektyw. Zwrócono bowiem uwagę na:

  • wady i zalety różnych form zatrudnienia z punktu widzenia spółki i menadżera;
  • historyczne i aktualne zmiany preferencji co do form zatrudniania i ich przyczyny;
  • zróżnicowanie branżowe (np. specyfika sektora IT).
  • Nie zabrakło także ciekawych rozmów w kuluarach oraz  wymiany doświadczeń w środowisku HR po głównych prelekcjach. W sprawie szczegółów oraz harmonogramu seminarium na rok 2018 prosimy o kontakt:

Agnieszka Mikołajska

Business Development Manager
agnieszka.mikolajska@bigram.pl
tel. 605 550 172

Scroll to Top