Badanie BIGRAM Wyzwania Rekrutacji: Na jakich absolwentów czeka rynek?

Niedobory kadrowe to w ostatnich miesiącach gorący temat.Mówi się o rynku pracownika, w szczególności kiedy szukamy do pracy absolwentów czy młodych talentów. Krytyka kandydatów z pokolenia millenialsów już się chyba wyczerpała. Pracodawcy zaczynają poszukiwać w młodych kandydatach potencjału, dostrzegać kreatywność i entuzjazm, energię i pro aktywność, która może stać się siłą napędową dla biznesu.

Pozyskanie młodych talentów, których potrzebuje organizacja nadal jest wyzwaniem, bo najlepszych szukają prawie wszyscy, a jest ich na rynku ograniczona liczba. Jakich więc cech i kompetencji pracodawcy oczekują od studentów? Czy najmłodsze pokolenie nadal jest postrzegane jako roszczeniowe i nieprzygotowane do pracy?

O te i inne ważne kwestie związane z młodym pokoleniem wchodzącym na rynek pracy zapytaliśmy ponad 332 specjalistów i manadżerów HR reprezentujących polskie i zagraniczne firmy. Badanie trwało dwa miesiące, od lipca do sierpnia 2017 roku, a za jego realizację odpowiadał CubeResearch.

Badanie podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej zapytaliśmy pracodawców jak wyglądają procesy rekrutacyjne młodych kandydatów w ich firmach. W drugiej natomiast poprosiliśmy badaną grupę o scharakteryzowanie młodych talentów i absolwentów.

Okazuje się, że pomimo istniejących na rynku rozmaitych sposobów dotarcia do młodych kandydatów, większość firm komunikuje swoje oferty za pomocą tradycyjnych portali ogłoszeń (np. pracuj.pl) lub własnych zakładek „kariera” na firmowych stronach internetowych. Ponad to większość specjalistów HR pozyskuje młode talenty wykorzystując własne zasoby. Tylko 11% korzysta z usług agencji zewnętrznych.

Co ciekawe większość ankietowanych ma pozytywne doświadczenia związane z kandydatami młodego pokolenia. Może to wskazywać na zamianę percepcji millenialsów i coraz lepsze zrozumienie ich postaw, ale także potrzeb na rynku pracy. Wielu rekruterów wciąż jednak wskazuje na wysokie względem innych grup wiekowych wymagania millenialsów, oraz duże skłonności do częstych zmian miejsca pracy. Jako najważniejsze zasoby przedstawicieli młodego pokolenia wymieniono wysoką znajomość nowych technologii i dobrą znajomość języka angielskiego.

Przy okazji badania, zapytaliśmy przedstawicieli działów HR, mających styczność ze studentami Enactus o kompetencje, które wyróżniają ich na tle innych młodych kandydatów. Respondenci wskazali przede wszystkim Wysoką pro aktywność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, oraz umiejętność zarządzania projektami. Co więcej ankietowani wskazali te kompetencje jako jedne z najbardziej pożądanych i oczekiwanych od studentów i absolwentów wkraczających na rynek pracy.

| Po więcej ciekawych wniosków przejdź do pełnego raportu z badania |

Kontakt dla mediów:

Sonia Zakrzewska, Junior Project Manager
Dział Rozwoju Talentów i Wizerunku Pracodawcy w BIGRAM
e-mail: sonia.zakrzewska@bigram.pl

Więcej informacji o studentach i absolwentach Enactus: www.enactus.pl
Organizatorzy badania: BIGRAM, Enactus Poland
Realizator Badania: CubeResearch

Scroll to Top