Profile XT jako narzędzie rekrutacji

Firmy często stają przed wyzwaniem jakim jest dobre dopasowanie kandydata do stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Sama ocena w oparciu o CV nie zawsze pokazuje nam pełny obraz kandydata. Nie bez znaczenia jest też czas oraz ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją. Z pomocą w dokonaniu trafnego wyboru, podczas procesu rekrutacji przychodzi analiza psychometryczna.

Czym jest analiza psychometryczna i kiedy warto po nią sięgać?

Oferowane przez BIGRAM testy psychometryczne Profile PXT (https://bigram.wptesting.pl/dla-pracodawcy/narzedzia-oceny-profiles/) są narzędziem, które pozwala określić posiadane przez kandydata predyspozycje, dostarcza informacji odnośnie jego zachowania w środowisku pracy oraz wskazuje stopień dopasowania do wybranej posady.

Testy Profile XT znajdują zastosowanie w następujących obszarach:

rekrutacje na stanowiska menadżerskie i executive – mamy możliwość przygotowania indywidualnego kwestionariusza analizy stanowiska, dedykowanego konkretnemu procesowi rekrutacji. Pozwoli to na uzyskanie skali, do której możemy porównywać wyniki testu kandydata,
diagnozowanie potencjału pracownika – testy będą doskonałym uzupełnieniem oceny pracowniczej lub elementem planowania ścieżki kariery,
coaching pracowniczy i sesje Development Center – raporty mogą stanowić cenny element informacji zwrotnej dla kandydata.

Korzyści wynikające z zastosowania testów Profile XT:

zmniejszenie ryzyka niewłaściwego obsadzenia stanowisk,
praktyczny raport Wskazówki do wywiadu – w oparciu o wyniki uzyskane przez kandydata opracowywany jest formularz z pytaniami, które warto zadać kandydatowi podczas rozmowy rekrutacyjnej,
raport sprawdzający Dopasowanie kandydata do profilu stanowiska – to zdecydowanie największy atut testu Profile XT. Mamy możliwość utworzenia profilu stanowiska dedykowanego pod konkretną rekrutację. Raport dostarczy szereg informacji wspierających trafność podejmowanej decyzji,
Raport indywidualny dla kandydata– cenna informacja zwrotna, którą warto potraktować rozwojowo i omówić ją wspólnie z kandydatem lub pracownikiem,
przyjazna forma badania – test jest dostępny online, kandydat otrzymuje spersonalizowany link a do wykonania testu niezbędny jest tylko komputer z dostępem do Internetu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z narzędzia oceny Profiles XT zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 661110929 oraz mailowo: bigram@bigram.pl

Scroll to Top