BIGRAM Wrocław – Konferencja o wyzwaniach rynku pracy na Dolnym Śląsku

Oddział BIGRAM we Wrocławiu wspólnie z kancelarią SKS zorganizował pierwszą konferencję na Dolnym Śląsku skierowaną do sektora produkcji. Gośćmi spotkania byli dyrektorzy zakładów oraz kadra zarządzająca obszarem HR.

Podczas konferencji prelegentami byli:

  • BASF HR Manager / Project Manager EMEA Anna Tarasewicz,
  • KGHM Kierownik Wydziału Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy Edyta Gawlas Chiciak,
  • HASCO-LEK  Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Piotr Kaźmierski,
  • SKS Senior Counsel, r.pr. Karolina Kanclerz,
  • BIGRAM Prezes Piotr Wielgomas; Dyrektor oddziału Wrocław Edyta Czarnecka.

Konferencję rozpoczął Prezes BIGRAM Piotr Wielgomas, który opowiedział jak z perspektywy 25 lat działalności BIGRAM zmieniał się rynek pracy. Następnie Edyta Czarnecka poprowadziła dyskusję na temat rynku pracy w obszarze produkcji na Dolnym Śląsku. Rozmawiano o tym, co wpływa na trudności rekrutacyjne i na jak wiele obszarów mamy wpływ jako pracodawcy, oraz o tym, co powoduje, że pracownicy są skłonni do zmiany pracy i jakie są tendencje na rynku zatrudnienia z perspektywy BIGRAM.

Anna Tarasewicz podzieliła się z uczestnikami  informacjami jak w firmie BASF wygląda Zarządzanie potencjałem pracowników, jak został zbudowany Program Rozwoju  Pracowników oraz w jakim kierunku uczestnicy programu mogą się rozwijać i z jakich narzędzi korzystać.

Natomiast Edyta Gawlas-Chiciak opowiedziała w jaki sposób w KGHM buduje się  Employer branding, Employee Experience, a także o projekcie dotyczącym kształcenia dualnego, którego celem jest  opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu. W czasach, kiedy rekrutacja na niektóre stanowiska jest wyzwaniem dla pracodawców, przedstawione działania dają szansę na większe „przyciąganie” nowych pracowników oraz „wychowanie” przyszłej kadry.

Wystąpieniem, które wywołało refleksję u uczestników było przedstawienie przez Pana Piotra Kaźmierskiego sposobu podejścia do Pracownika 50+. Padło w tym miejscu pytanie, czy ta grupa wiekowa pracowników to niewykorzystany potencjał, czy wyczerpane możliwości?

Na koniec konferencji Senior Counsel, r.pr. Karolina Kanclerz opowiedziała o Zakazie konkurencji jako  remedium na fluktuację pracowników oraz o tym, jakich błędów nie popełnić, aby prawidłowo zadbać o interesy firmy.

W związku z tym, że konferencja była okazją do spotkania się osób z tego samego sektora rynku pracy, podczas przerw uczestnicy wymieniali się wizytówkami a także dyskutowali na temat przedstawionych zagadnień oraz innych wyzwań, z którymi mierzą się na co dzień w swoich firmach.

Scroll to Top