Zwolnienia grupowe

Jak definiujemy zwolnienia grupowe, do czego zobowiązany jest pracodawca i co może go w tym wspierać?

W jaki sposób skutecznie pomóc zwalnianym pracownikom w dalszej aktywności zawodowej?

Czym są programy outplacement i dlaczego mogą być odpowiedzią na wiele problemów wynikających z redukcji etatów?

Kiedy mamy do czynienia z redukcją zatrudnienia i zwolnieniami grupowymi.

Pracodawcy z przyczyn ekonomicznych, konieczności optymalizacji kosztów, fuzji, przejęć stają często przed koniecznością podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia i przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych. Podstawą prawną definiującą zwolnienia grupowe jest ustawa z dn. 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W procedurę zwolnień grupowych wchodzą pracodawcy, którzy w ciągu 30 dni, na mocy wypowiedzenia albo porozumienia stron,  zamierzają  zwolnić:

  • co najmniej 10 pracowników dla stanu zatrudnienia od 20-29 osób,
  • 10 % pracowników przy zatrudnieniu od 100 -299 osób,
  • powyżej 30 pracowników przy zatrudnieniu co najmniej 300 osób.

Obowiązki pracodawcy przy zwolnieniach grupowych.

Pracodawca zamierzający przeprowadzić zwolnienia grupowe ma obowiązek poinformowania zakładowych organizacji związkowych o planowanych zwolnieniach, ich przyczynach a  następnie w ciągu 20 dni zawarcia z nimi porozumienia określającego zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zwolnieniem, w tym  warunków finansowych  rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli  u Pracodawcy nie działają związki zawodowe to jest obowiązany, po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników wydać  Regulamin Zwolnień Grupowych.

Pracodawca jest również zobowiązany do  zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o planowanych zwolnieniach, a następnie poinformować urząd pracy o ustaleniach  przyjętych w porozumieniu  ze związkami lub regulaminie.

Utrata pracy jest dla pracownika poważnym problemem.

Często wiąże się z koniecznością wielu zmian. Niekiedy pojawia się konieczność zmiany branży, poszukania zupełnie nowych możliwości pracy zawodowej. Jednak zwolnienia grupowe nie są korzystne również dla pracodawcy. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na wizerunek firmy, zmniejsza zaufanie wobec marki. Co więcej – zmniejsza motywację pracowników pozostających w firmie, obniżając ich poczucie bezpieczeństwa.

Outplacement jest wsparciem dla osób objętych procesem zwolnień grupowych

Odpowiedzią na problemy i wyzwania, które pojawiają się przy zwolnieniach grupowych mogą być programy outplacement, które mają na celu wzmocnienie odchodzących pracowników i wsparcie ich w poszukiwaniach nowego miejsca zatrudnienia. Programy są różne, a ich zawartość uzależniona jest od potrzeb grupy pracowników. Podstawą outplacementu jest pomoc w konstruowaniu CV i szkolenie z poszukiwania ofert pracy oraz negocjowania warunków. Poza wiedzą merytoryczną outplacement oferuje często również wsparcie coachingowe i psychologiczne.

Jedną z organizacji prowadzących kompleksowe programy outplacement dla firm mierzących się z wyzwaniem zwolnień grupowych jest BIGRAM. W ofercie BIGRAM można znaleźć zarówno outplacement grupowy, jak i indywidualny oraz wsparcie dla firmy w komunikowaniu zmian. W ramach programów outplacement BIGRAM stosuje różnorodne narzędzia w celu zapewnienia wsparcia odchodzącym pracownikom. Doświadczenie konsultantów firmy, prowadzących pierwsze programy outplacement w Polsce pozwoliło wypracować firmie skuteczny system pracy satysfakcjonujący dla wszystkich stron.

Zgodnie z prawem pracodawca nie jest zobowiązany do zastosowania programu outplacement, jednak przynosi on korzyści zarówno pracownikom odchodzącym z firmy, jak pozostającym w firmie. Wpływa także na poprawę wizerunku firmy jako uczciwego i odpowiedzialnego pracodawcy. Jest dodatkowym atutem w negocjowaniu warunków zwolnienia grupowego ze związkami zawodowymi. Outplacement jest sposobem na to, żeby zadbać o odchodzących pracowników. Jednocześnie pozwala na zostawienie pozytywnego wrażenia i stworzenie przestrzeni dla zrozumienia zaistniałej sytuacji, a ponadto jest wparciem w komunikowaniu zmian oraz obecnego kierunku organizacji.

Scroll to Top