Outplacement – wsparcie procesu zwolnień. Korzyści dla uczestników oraz dla pracodawców z outplacementu.

Ponad 90% zwalnianych pracowników, w szczególności, tych z długim stażem pracy, potrzebuje efektywnej pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia. Firmy wsłuchując się w potrzeby pracowników, coraz częściej sięgają po działania wspierające proces zwolnień, czyli Outplacement.

Co to jest outplacement?

Outplacement jest narzędziem, które mądrze i świadomie wykorzystane, może znacznie złagodzić skutki zwolnienia i pomóc zwalnianemu pracownikowi w odszukaniu dla siebie nowego miejsca na rynku pracy, a pracodawcy w utrzymaniu dobrego wizerunku._x000D_ Aby tak się stało, pracodawca może podjąć szereg działań doradczych oraz szkoleniowych skierowanych zarówno do osób zwalnianych, jak i tych, którzy zwolnień dokonują. W zależności od skali zwolnień, pracodawcy mogą realizować Outplacement grupowy lub indywidualny. Pomoc indywidualna kierowana jest zazwyczaj do kluczowych pracowników firmy oraz kadry zarządzającej. Osoba objęta takim programem otrzymuje indywidualną pomoc dedykowanego konsultanta, który kompleksowo przygotowuje ją do poszukiwań nowego zajęcia. W przypadku zwolnień grupowych pracodawcy organizują szkolenia i warsztaty dopasowane do potrzeb wybranych grup pracowników lub tzw. job development, czyli wsparcie w szukaniu nowych ofert pracy.

Przygotowani do nowych wyzwań, byli pracownicy opuszczają firmę z odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności. Aż 64% pracodawców, pytanych przez BIGRAM w badaniu dot. Outplacementu w 2016 roku, wskazało, że najważniejszym wskaźnikiem efektywności procesu Outplacementu jest właśnie pozyskanie przez uczestnika wiedzy oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Firma, która otacza opieką zwalniane osoby, dba o wizerunek dobrego  pracodawcy na rynku, minimalizuje negatywne emocje pracowników, również tych, których kontynuują pracę w firmie. Zmniejsza ryzyko wystąpienia wewnętrznych konfliktów na linii pracownicy – pracodawca – związki zawodowe. Kluczem do skutecznego procesu Outplacementu jest poprzedzająca proces, szczegółowa analiza profilu, potrzeb i aspiracji zwalnianych osób. Pozwala ona firmie na dobranie odpowiednich narzędzi szkoleniowych, wsparcia pracownika w zaplanowaniu nowej drogi zawodowej. Optymalizację procesów wspierających gwarantuje współpraca z firmą doradczą, posiadającą duże doświadczenie w tym zakresie.

Więcej materiałów:

Korzyści z outplacementu dla pracowników i firmy

Infografika z wynikami badania nt. outplacementu (BIGRAM, 2016r)

Video skrót z konferencji Outplacement i Coaching Kariery

Proces outplacementu (oferta dla pracodawców)

Scroll to Top