Młode talenty: wyzwanie dla rekrutacji, szansa na innowacje dla biznesu.

Młody talent – niepokorny, szukający wyzwań, dynamiczny, nastawiony na rozwój. Taką definicją Piotr Wielgomas, Prezes BIGRAM, otworzył debatę pod tytułem „Młode talenty – wyzwanie dla rekrutacji, ale i szansa na innowacje dla biznesu”.

Debata odbyła się na Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w ramach finałowych uroczystości konkursu GMC Poland, 6 marca 2017r. Konkurs GMC gromadzi co roku setki młodych talentów, dlatego finały były doskonałą okazja do rozmowy na ten temat. Debatowali reprezentanci renomowanych pracodawców (AVON, Amazon, Grupa AXA, PKN Orlen, IBM). Spotkanie poprowadził Marcin Piasecki, redaktor Rzeczpospolitej.

Jak zgodnie podkreślili uczestnicy debaty, młody talent powinien przede wszystkim charakteryzować się pasją. Przykładami pracodawców, którzy poszukują osób z pasją są m.in. AVON i Amazon, organizacje przygotowane do inwestycji w młode talenty. Marta Dworowska, Regional Senior HR Manager w Amazon podkreśliła, iż coraz częściej na równi z kompetencjami twardymi u kandydatów doceniane są umiejętności miękkie. „Młode talenty powinny cechować się rozwiniętą zdolnością współpracy w zespole, komunikatywnością, nastawieniem na realizacje celów, zdolnościami przywódczymi. W Amazon wybieramy osoby o takich kwalifikacjach do programu menedżerskiego, w którym ich zadaniem jest organizacja pracy blisko 100 osobowego zespołu. Inwestujemy w młode talenty, ale oczekujemy od nich dużej odpowiedzialności.”

Pozyskanie młodego talentu przy obecnym rynku pracownika jest dużym wyzwaniem. Firmy konkurują ze sobą ofertami, prezentując coraz piękniejsze biura, atrakcyjniejsze pakiety benefitów, ale również możliwości rozwoju (nieraz międzynarodowe). Pracodawcy tworzą dziś niemalże cieplarniane warunki, w których młode talenty mogą się bardzo dynamicznie rozwijać. „To bardzo dobry czas dla młodych osób, które potrafią wykazać się sumiennością i aktywnością.” – podsumowywał Marcin Piasecki.

Pracodawcy poszukujący młodych talentów bardzo dbają o swój employer branding, markę pracodawcy. Uczestnicząc w rozpoznawalnych wydarzeniach, konkursach takich jak GMC lub Enactus, targach pracy, zachęcają studentów i młodych absolwentów do aplikowania. Komunikacja z młodymi talentami przenosi się do social media. Jednak atrakcyjne graficznie ogłoszenie to za mało, aby przyciągnąć młody talent. Kandydaci coraz częściej pytają pracodawców o ich misję, strategiczne cele firmy, sprawdzają sposób prowadzenia działalności, wartości, kulturę organizacyjną, wpływ na społeczeństwo, czy ekologię. W umacnianiu wizerunku pracodawcy pomaga bardzo wizerunek i prowadzona działalność biznesowa, z czego korzysta np. IBM przyciągając talenty innowacjami.

Paneliści poszukiwali również odpowiedzi na pytanie jak współpracować z już pozyskanym młodym talentem, jak budować lojalność w pokoleniu, które planuje zmieniać pracodawcę co dwa lata (wyniki badania Motywacje Młodych). „Młodym talentom trzeba stawiać różnorodne wyzwania i cele, aby mogli samodzielnie realizować zadania i dać możliwość wykazania się kreatywnością i skutecznością w działaniu. – proponowała Maya Krzyżanowska z PKN ORLEN. – Dla nowego pokolenia talentów coraz istotniejsza jest równowaga miedzy życiem zawodowym, a prywatnym. Pracodawcy zaś czasem wymagają pełnego zaangażowanie, gdyż biznes toczy się 24h na dobę. Z tego powodu dopasowanie pracownika do jego roli oraz do charakteru biznesowego organizacji jest kluczowe w utrzymaniu aktywności tych nowo pozyskanych, młodych ludzi”. Pracodawcom tworzącym innowacje będzie dużo łatwiej pozyskać nowych lojalnych pracowników.

Jak deklarowała Monika Tarlaga, studentka uczestnicząca w panelu, młodzi ludzie są bardzo ambitni, oczekują, że po studiach będą szybko obejmowali funkcje kierownicze. Dlaczego? Ponieważ mają wysoką potrzebę sprawczości, chcą wpływać na otoczenie, na biznes. Dlatego coraz ważniejsze będzie tworzenie stanowisk pracy, w których młode talenty będą widziały sens i cel i będą mogły zobaczyć szybko rezultaty swojej pracy. Przedstawiciele młodego pokolenia chcą mieć szasnę i możliwość nauki również metodą prób i błędów, samodzielnego odnajdywania rozwiązań. Magdalena Bubeła, dyrektor HR, podała przykład z AVON, gdzie mentorzy i przełożeni czuwają nad rozwojem młodych pracowników, a ewentualne wpadki i porażki są omawiane na wewnętrznych spotkaniach. „Jest przestrzeń, czas i miejsce na omówienie tych potknięć, wyciągnięcie wniosków. Dzięki temu ciągle się rozwijamy, uczymy się na błędach, na sukcesach, uczymy się od siebie nawzajem.”

Paneliści zgodzili się, że młode talenty poprzez swoją kreatywność, zaangażowanie i pasję są źródłem innowacji i inspiracji dla biznesu. Millenialsi stanowią coraz większe grono pracowników, ale i klientów, którzy wpływają na rozwój nowych produktów i usług. O ich dużej roli w rozwoju biznesu mówił Andrzej Horawa, Business Development Executive CEE w IBM.

Debata odbyła się 6 marca 2017 roku na Sali Notowań GPW w Warszawie. Debatę prowadził Marcin Piasecki, redaktor Rzeczpospolitej.
W debacie uczestniczyli: Magdalena Bubeła (Dyrektor HR, AVON), Marta Dworowska (Regional Senior HR Manager, Amazon), Maya Krzyżanowska (Dyrektor Biura Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników, PKN ORLEN), Andrzej Horawa (Business Development Executive CEE, IBM), Agata Jach (Dyrektor Departamentu HR, Członek Zarządu, Grupa AXA), Beata Jarosz (Prezes, CodersTrust Polska), Piotr Wielgomas (Prezes, BIGRAM), Monika Tarlaga (Doktorantka WZ UW, Ambasadorka GMC). Organizatorem debaty był BIGRAM. Na widowni zasiadali zaproszeni goście oraz finaliści konkursu GMC Poland.

Scroll to Top