Akademia HR Biznes Partnera 2016

Już po raz szósty zapraszamy na Akademię HR Biznes Partnera, której celem jest doskonalenie umiejętności skutecznego wykorzystania najlepszych praktyk HR, rozumienia biznesu i przygotowania do skutecznej współpracy z Zarządami i menedżerami liniowymi.

Uczestnicy nie tylko poznają praktyczne rozwiązania w kluczowych obszarach merytorycznych, lecz także mają okazję do korzystania z gotowych opracowań i narzędzi.

Akademia  HR BP prowadzona jest przez doświadczonych menedżerów – praktyków, a Uczestnikami byli już specjaliści z energetyki, centrów usług wspólnych, FMCG, produkcji czy bankowości.

Program Akademii HR BP jest stale udoskonalany aby odpowiadać bieżącym potrzebom biznesu.

Program Akademii HR BP podzielony jest na 8 modułów:

Moduł 1: Model biznesowy i strategia firmy: Miejsce ludzi i rozwiązań HR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy – 29.09.2016r.

Moduł 2: Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy: Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o klimat organizacyjny oraz kodeks wartości – 30.09.2016r.

Moduł 3: Model przywództwa w firmie: Wspieranie menedżerów w budowaniu sprawnych i zaangażowanych zespołów – 10.10.2016r.

Moduł 4: Strategia HR zintegrowana z biznesem: Zarządzanie inicjatywami, projektami I procesami HR w kierunku kształtowania silnego składu osobowego w firmie – 11.10.2016r.

Moduł 5: HR Business Partner: Miejsce, rola i zadania HR Business Partnera w organizacji – 14.11.2016r.

Moduł 6:  Zarządzanie zmianą i innowację: Wspieranie zarządu i menedżerów w systemowym wprowadzaniu zmian –15.11.2016r.

Moduł 7: Zarządzanie Potencjałem i kompetencjami pracowników: Nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników – 28-29.11.2016r.

Moduł 8: Zarządzanie efektywnością pracowników: Nowe podejście do kształtowania i motywowania efektywnych zespołów. –12-13.12.2016r.

Program ma charakter ekspercki, bazuje na sprawdzonych narzędziach, efektywnych rozwiązaniach i dobrych praktykach rynkowych. Dzięki temu realnie przygotowuje do funkcji HR Biznes Partnera. Do 19 września cena za udział we wszystkich modułach wynosi 6300zł, po 20 września jest to równowartość 6800zł. Można wziąć udział także w pojedynczych szkoleniach. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Akademii zapraszamy do kontaktu:

anna.lobodzinska(at)bigram.pl 695 500 505

michal.sulis(at)bigram.pl 605 093 433

OBEJRZYJ PROGRAM AKADEMIA HR BIZNES PARTNERA 2016

Scroll to Top