Pytania które można zadać pracodawcy

PYTANIA, KTÓRE MOŻNA ZADAĆ PRACODAWCY:

 • Jaki jest zakres czynności i obowiązków na proponowanym stanowisku – komu będzie podlegać dane stanowisko lub jakie stanowiska będą mu podlegać?
 • Kto potencjalnie będzie zwierzchnikiem?
 • Jakie są szczególne wyzwania na danym stanowisku?
 • Jakie są główne zadania do wypełnienia przez pierwszy miesiąc, pół roku, rok?
 • sJakie są szczególne oczekiwania względem Ciebie?
 • Jakie są plany rozwoju firmy na najbliższe lata?
 • Jakie będą możliwości rozwoju i w jakiej perspektywie czasowej?
 • Jaka będzie możliwość podnoszenia kwalifikacji?

Możesz też spytać o sprawy formalne:

 • Co wchodzi w skład wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody) i w jakim systemie są wypłacane?
 • Jakie będą świadczenia socjalne i rzeczowe oferowane przez firmę – forma i zakres opieki medycznej?
 • Jaki będzie czas pracy i możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

Na koniec spytaj o następne kroki procesu:

 • Kiedy poznasz wynik rozmowy?
Scroll to Top