CMS

Zarządzanie zmianą

Jak wspieramy Klientów w procesie zmian
Wspieramy naszych Klientów w zaplanowaniu i przeprowadzeniu efektywnego procesu zmian, komunikacji, budowaniu zdolności przywódczych menedżerów liniowych w czasie procesu zmiany poprzez:

  • Przygotowanie planu i działań w procesie reorganizacji oraz powołanie zespołu projektowego w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu

  • Opracowanie planu komunikacji z pracownikami i treści komunikatów, aby zapewnić stabilność zatrudnienia kluczowych z punktu widzenia organizacji talentów oraz zminimalizować ryzyko innych potencjalnych zakłóceń w efektywnym działaniu biznesu

  • Przygotowanie menedżerów do zarządzania zmianą i jej komunikowania. Nabycie przez Menedżerów umiejętności skutecznej komunikacji w procesie zmian/ zwolnień. Właściwe i bieżące reagowanie na pojawiające się problemy i pytania związane ze zmianą

undefinedZapewniamy:

  • warsztaty przygotowujące menedżerów z komunikowania zmiany

  • warsztaty przygotowujące menedżerów do komunikowania wypowiedzeń

  • dodatkowe szkolenia i wsparcie coachingowe z zakresu umiejętności komunikacji zmiany; rozumienia znaczenia umiejętności komunikacji interpersonalnej dla osiągnięcia wyników i utrzymania zaangażowania pracowników w procesie zmiany.Skontaktuj się z nami:

Agata Lautsch
Menadżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery
agata.lautsch@bigram.pl
+48 605 551 371
https://www.linkedin.com/in/alautsch/

Napisz do nas

* pole obowiązkowe