CMS

Badanie opinii i satysfakcji pracowników


Chcesz budować zaangażowanie pracowników?
Sprawdź co Ich motywuje do działania.

Badanie opinii i satysfakcji pracowników jest narzędziem oceny pozwalającym rozpoznać postawy panujące wśród pracowników w Organizacji i zidentyfikować czynniki, które wpływają na poziom ich satysfakcji i zaangażowania.
Poprzez zogniskowane wywiady grupowe, badania ankietowe i wywiady kwestionariuszowe uzyskujemy informacje, na podstawie których możemy rekomendować działania pozytywnie wpływające m.in. na:

 • wzrost motywacji, zaangażowania i identyfikacji pracowników z Organizacją;
 • zmniejszenie rotacji i absencji pracowników;
 • poprawę komunikacji wewnętrznej;
 • bardziej adekwatne do potrzeb Organizacji wykorzystanie kompetencji pracowników;
 • zwiększenie efektywności przywództwa na różnych szczeblach zarządzania;
 • zapobieganie sytuacjom konfliktowym;
 • wskazanie na właściwe instrumenty zarządzania na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa;
 • zwiększenie konkurencyjności Firmy;
 • optymalizację kosztów działania Organizacji.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

 

 • przygotowania i przeprowadzenia badania opinii i satysfakcji pracowników;
 • przeprowadzenia dogłębnych analiz, przygotowania wniosków i rekomendacji dalszych działań;
 • przeprowadzenia warsztatów w zakresie wypracowywania rozwiązań jako etapu wdrożenia działań po badaniu;
 • porównania wyników kolejnych badań, przygotowania wniosków i sugerowanych rozwiązań;
 • udostępnienia benchmarków rynkowych i branżowych.


Polecamy również zagadnienia:

| executive search | outplacement |

Napisz do nas

* pole obowiązkowe