Zarządzanie różnorodnością

O motywacjach młodych i menedżerów w życiu zawodowym rozmawiali paneliści podczas debaty 10 marca 2016 r. na Sali Notowań GPW. Debata została zorganizowana w ramach uroczystości finałowych konkursu Global Management Challenge Poland, którego organizatorem jest BIGRAM.

W debacie udział wzięli: Anna Trusiak (Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr, KGHM), Michał Marcinkowski (Dyrektor Zarządzający ds. Kapitału Ludzkiego, GK PGE), Karina Trafna (Dyrektor Sprzedaży, Legg Mason), Artur Miernik (Dyrektor Pionu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Grupa Pelion), Agnieszka Krawczyk (Dyrektor Personalny, Robert Bosch), Piotr Wielgomas (Prezes, BIGRAM), Krzysztof Gugała (Ekspert i Prezes Zarządu, Idea!Human Capital) oraz przedstawiciel studentów, ambasador GMC na Politechnice Poznańskiej – Robert Forster. Debatę moderował Marcin Piasecki, redaktor Rzeczpospolitej. Debatujący zgodzili się, że w dzisiejszych czasach zarządzanie różnorodnością jest kluczowe dla rozwoju organizacji. Według Artura Miernika najskuteczniejsze firmy na rynku zatrudniają zarówno osoby młode, jak i bardzo doświadczonych pracowników, tworząc efektywne zespoły łączące kreatywność z doświadczeniem. Michał Marcinkowski podkreślał, że dopływ tzw. świeżej krwi do organizacji jest niezbędny dla jej dalszego rozwoju oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Zapewniał, iż w Grupie Kapitałowej PGE szczególnym zainteresowaniem są objęci kandydaci o interdyscyplinarnym wykształceniu.

Wyzwaniem dla wielu firm są niejednokrotnie wysokie oczekiwania i bardzo sprecyzowane potrzeby młodych talentów. Dyskusyjna pozostaje kwestia czy są to postawy roszczeniowe, czy może po prostu inne niż te, do których przywykli pracodawcy zatrudniający osoby reprezentujące pokolenie X i starsze. Menedżerowie zarządzający młodszymi zespołami, zdaniem Anny Trusiak, muszą wykazać się wysokimi umiejętnościami w komunikacji, tak aby skutecznie wydobyć z młodych pomysły, energię i zmotywować ich do działania. Ogromną  wartością dodaną, jaką wnoszą najmłodsi pracownicy do organizacji, są właśnie pomysły, pasja, kreatywność, chęć do współpracy.

Agnieszka Krawczyk również podkreślała konieczność umiejętnego słuchania młodych, stwarzania środowiska pracy, w którym czują się docenieni, w którym mają poczucie zmiany i wpływu, w którym ich pomysły nie są bagatelizowane. Do potencjału młodego trzeba nieraz dopasować zadania, które będą odpowiadały na ich potrzeby rozwojowe i jednocześnie korelowały z ich umiejętnościami. Zdaniem Roberta Forstera, właśnie zróżnicowanie zadań może być kluczem do utrzymania młodego pracownika w firmie.

Piotr Wielgomas mówił o niecierpliwości młodych na ścieżkach kariery i apetytach na kolejne zadania, stanowiska, chęci szybkiego awansu. Czasem młodym brakuje cierpliwości i dojrzałości biznesowej, a tą trzeba zdobywać poprzez doświadczenia. Krzysztofa Gugała, odwołując się do badania Motywacje Młodych 2015, przytoczył fakt, że studenci deklarują chęć pracy u pierwszego pracodawcy od roku do dwóch lat. Dla pracodawców młody pracownik to inwestycja i aby zdążyła się zwrócić potrzebny jest dłuższy okres czasu, stąd konieczność odpowiadania na potrzeby młodych i stwarzania warunków, w których będą chcieli zostać dłużej. Igreki, jak również Zetki są przede wszystkim zmotywowane możliwościami rozwoju, dlatego firma musi dużą wagę przywiązywać do różnorodności zadań, celów dając młodym też dużą samodzielność i okazując zaufanie. Zdaniem Krzysztofa Gugały konieczne jest zaproponowanie najmłodszym odpowiedniego programu motywacyjnego, zarówno finansowego, jak i benefitów pozapłacowych.

W trakcie debaty, redaktor Marcin Piasecki powoływał się na wstępne wyniki badania Motywacje Menedżerów 2016, według którego aż 72% menedżerów uznało wynagrodzenie zasadnicze za najważniejszą motywację finansową w miejscu pracy. To o 3% więcej niż w roku ubiegłym. Badanie zakończy się 15 marca. a pełen raport będzie dostępny już pod koniec marca.

Motywacje młodych i motywacje menedżerów bywają różne, zarówno przy podejmowaniu pracy, wyborze pracodawców, jak i zmianach zawodowych. Debata była organizowana w ramach uroczystości finałowych konkursu GMC Poland, ponieważ w GMC i młodzi i menedżerowie są zmotywowani do rywalizacji i do rozwoju. Konkurs GMC jest interaktywnym szkoleniem skierowanym do talentów niezależnie od wieku i doświadczenia. Po debacie odbyły się uroczystości ogłoszenia wyników 16. edycji konkursu. Najlepszym zespołem w GMC okazała się drużyna firmowa z Grupy kapitałowej PGE, która będzie reprezentowała Polskę na finałach światowych GMC w kwietniu w Makao.

Więcej informacji o konkursie GMC Poland www.gmcpoland.pl

Scroll to Top