Wyższe wynagrodzenie najbardziej motywujące dla menedżerów

Motywacje finansowe mają największe przełożenie na satysfakcję menedżerów z miejsca pracy – tak wynika z badania Motywacje Menedżerów 2016, przeprowadzonego po raz drugi przez BIGRAM, IDEA! Human Capital i Legg Mason.

W badaniu Motywacje Menedżerów 2016 wzięło udział ponad 350 respondentów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, reprezentujących polskie i zagraniczne firmy. Badanie trwało dwa miesiące, od stycznia do marca 2016 roku, a za jego realizację odpowiadał instytut badawczy ARC Rynek i Opinie.

Menedżerowie, oceniając najważniejszą dla nich motywację finansową do pracy, wskazywali wynagrodzenie zasadnicze – tak twierdzi aż 72% respondentów i jest to wynik o trzy punkty procentowe wyższy od zeszłorocznego (69%).  Na kolejnych miejscach znalazły się premie i prowizje, bonusy/nagrody finansowe i świadczenia. Zdaniem Agnieszki Jabłońskiej, Managing Director Executive Search, BIGRAM – Menedżerowie pozostają niezmienni w swoich preferencjach. Podobnie jak w ubiegłym roku wskazują, że największy wpływ na satysfakcję w miejscu pracy mają dla nich kwestie finansowe.

Dla zdecydowanej większości menedżerów (88% respondentów) istotne są benefity pozapłacowe. Podobnie jak w zeszłym roku najważniejszymi dla menedżerów benefitami są opieka medyczna (78%), samochód służbowy (74%) oraz szkolenia (66%). Na znaczeniu straciły natomiast prenumeraty pism branżowych, „złoty spadochron” (odprawa gwarantowana) oraz sprzęt dobrej jakości. Oferta pracodawców jest coraz częściej postrzegana przez menedżerów jako kompleksowy pakiet. Ważną rolę odgrywa w nim wynagrodzenie zasadnicze, ale bardzo duże znaczenie dla konkurencyjności pakietu mają również inne elementy o charakterze pieniężnym i rzeczowym – uważa Krzysztof Gugała, Prezesa IDEA! Human Capital. Większość menedżerów, ponieważ aż 86%, za atrakcyjny uważa pakiet świadczeń dostosowany do swoich potrzeb w ramach określonego limitu finansowego. Niestety, tylko co trzeci pracodawca zapewnia zróżnicowane pakiety pozapłacowe uzależnione od potrzeb menedżerów i tylko co trzeci sprawdza ich opinie i potrzeby, a następnie dostosowuje do nich pakiety. Jest to wyraźny rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracowników a tym, co oferują pracodawcy.

Najważniejszymi motywatorami pozafinansowymi dla pracowników są możliwość rozwoju zawodowego (67%), atmosfery panującej w pracy (66%), w tym relacji z przełożonymi oraz komfortu pracy (samodzielność stanowiska, kultura organizacyjna firmy, zapewnienie work-life balance). Menedżerowie ds. HR nie doceniają wagi atmosfery oraz komfortu związanego z pracą zawodową dla menedżerów, skupiając się przede wszystkim na kwestiach takich jak rozwój zawodowy czy prestiż firmy i branży. W przypadku rozwoju i spełnienia poprzez pracę menedżerowie najbardziej cenią uznanie, szacunek oraz docenienie osiągnięć i rozwój swoich kompetencji. Pracownicy działu HR z kolei przyznają, że menedżerowie najczęściej ich zdaniem zwracają uwagę na możliwość awansu (aż 53%), co nie jest zgodne z odpowiedziami samych menedżerów. Tylko 16% respondentów uważa awans za istotny.

Menedżerowie odpowiadali również na pytanie dotyczące czynników zniechęcających do kontynuowania pracy w danym miejscu. Zdecydowaną większość trudne relacje z przełożonymi (61%) oraz cele naruszające prawo (46%) skłoniłyby do zmiany pracodawcy.

Kontakt dla mediów:

Julita Włodarczyk-Ossowska

e-mail: julita.wlodarczyk@bigram.pl; tel. 661 110 929

Więcej informacji: www.motywacjemenedzerow.pl

Pełen raport dostępny jest na: http://motywacjemenedzerow.pl/raport-motywacje-menedzerow/

Organizatorzy badania: BIGRAM, Legg Mason, IDEA! Human Capital

Patroni medialni: Rzeczpospolita, My Company

Scroll to Top