Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacji – szkolenie otwarte

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z wywiadu kompetencyjnego, które odbędzie się 27 i 28 czerwca 2016 r w naszej warszawskiej siedzibie. Szkolenie poprowadzą  konsultanci BIGRAM.

Warszawa, 27-28 czerwca 2016r.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych lub przygotowują się do roli rekrutera i chciałyby na szkoleniu poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego. Cel szkolenia: 

 • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
 • Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
 • Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
 • Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji

Czas: 2 dni (w godz. 9.00 – 17.00)

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: do 12 Uczestników

Cena: 1400 PLN + VAT (przy zgłoszeniu więcej niż dwóch osób z jednej firmy oferujemy rabat 15%)

Metodologia:

 • Szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
 • Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
 • Do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
 • Zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
 • Szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

PROGRAM

Dzień pierwszy 9.00-17.00

WIZERUNEK FIRMY

 • Rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy
 • Jak szukać najlepszych pracowników – skanowanie rynku pracy

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 • Długość i elementy procesu

DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTACYJNCH

 • Analiza potrzeb – opis stanowiska – profil poszukiwanego kandydata
 • Błędy w formułowaniu oczekiwań

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu „twardych” danych zawartych w cv,

Wywiad kompetencyjny – ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencji

Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura

Przerwa kawowa

WYWIAD KOMPETENCYJNY

 • Czym jest kompetencja
 • Klasyfikacja kompetencji
 • Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne
 • Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie
 • Jak pytać o kompetencje
  • model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”
  • zasady zadawania pytań Ćwiczenia
  • pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)
 • Film – błędy rekrutera

Przerwa na Lunch

WYWIAD KOMPETENCYJNY cd.

 • Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie :
  • zdefiniowanie kompetencji (zachowań)
  • ułożenie pytań

Przerwa kawowa

 • Film – wywiad kompetencyjny
 • Wywiad kompetencyjny – odgrywanie ról – ćwiczenia
 • Uczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydatów wcielają się pracownicy BIGRAM.

Dzień drugi 9.00-17.00

 • Wywiad kompetencyjny – analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:
  • zadanych pytań
  • weryfikacji kompetencji

Przerwa kawowa

Analiza scenek – cd.

Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia – po analizie nagranych poprzedniego dnia scenek i uwzględnieniu uwag, uczestniczy odgrywają ponownie scenki z wywiadu kompetencyjnego

Lunch

Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia

Przerwa kawowa

SPRAWDZENIE REFERENCJI

 • Kwestionariusz referencyjny

ZAKOŃCZENIE PROCESU

 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
 • Feedback dla kandydata – zasady

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI

Rozpoznanie motywacji

Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego – błędy w procesie, błędy w ocenie

Sygnały ostrzegawcze

Skutki złej rekrutacji

Trenerami są doświadczeni konsultanci i rekruterzy BIGRAM:

Katarzyna Borowczyk, Starszy Konsultant/ Menedżer Zespołu

Posiada doświadczenie między innymi jako autor programów szkoleniowych z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, współautor programów szkoleniowych z zakresu Employer Brandingu. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, Employer Brandingu . Wieloletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiska menadżerskie – wyższy i średni poziom zarządzania oraz specjalistyczne (branże: FMCG, finanse-bankowość, konsultingowa, reklamowa), oraz w realizacji projektów: oceny kompetencji metodą wywiadu behawioralnego, outplacement indywidualny i grupowy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Socjologii, specjalizacja – socjologia pracy.

Kamila Klich, Starszy Konsultant

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na różne stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, przede wszystkim – sprzedażowe. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji. Bierze też chętnie udział w realizacji projektów oceny kompetencji metodami Assessment Centre/ Development Center, oraz wywiadu kompetencyjnego. Posiada też doświadczenie w prowadzeniu procesów outplacementu. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

FORMULARZ REJESTRACJI NA SZKOLENIE

Scroll to Top