14.03.2022

Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacji – szkolenie otwarte

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z wywiadu kompetencyjnego, które odbędzie się 27 i 28 czerwca 2016 r w naszej warszawskiej siedzibie. Szkolenie poprowadzą konsultanci BIGRAM.

Warszawa, 27-28 czerwca 2016r.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych lub przygotowują się do roli rekrutera i chciałyby na szkoleniu poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji
Czas: 2 dni (w godz. 9.00 – 17.00)

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: do 12 Uczestników

Cena: 1400 PLN + VAT (przy zgłoszeniu więcej niż dwóch osób z jednej firmy oferujemy rabat 15%)

Metodologia:

Szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
Do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
Zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
Szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.

W cenie szkolenia:
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

PROGRAM
Dzień pierwszy 9.00-17.00


WIZERUNEK FIRMY

• Rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy
• Jak szukać najlepszych pracowników – skanowanie rynku pracy


PROCEDURA REKRUTACYJNA

• Długość i elementy procesu


DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTACYJNCH

• Analiza potrzeb – opis stanowiska – profil poszukiwanego kandydata
• Błędy w formułowaniu oczekiwań


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

• Wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu „twardych” danych zawartych w cv,
• Wywiad kompetencyjny – ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencji
• Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura


Przerwa kawowa


WYWIAD KOMPETENCYJNY

• Czym jest kompetencja
• Klasyfikacja kompetencji
• Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne
• Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie
• Jak pytać o kompetencje
– model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”
– zasady zadawania pytań Ćwiczenia
– pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)
• Film – błędy rekrutera


Przerwa na Lunch


WYWIAD KOMPETENCYJNY cd.

• Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie :
– zdefiniowanie kompetencji (zachowań)
– ułożenie pytań


Przerwa kawowa

• Film – wywiad kompetencyjny
• Wywiad kompetencyjny – odgrywanie ról – ćwiczenia
• Uczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydatów wcielają się pracownicy BIGRAM.


Dzień drugi 9.00-17.00


• Wywiad kompetencyjny – analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:
– zadanych pytań
– weryfikacji kompetencji


Przerwa kawowa


• Analiza scenek – cd.
• Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia – po analizie nagranych poprzedniego dnia scenek i uwzględnieniu uwag, uczestniczy odgrywają ponownie scenki z wywiadu kompetencyjnego
Lunch
• Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia
Przerwa kawowa


SPRAWDZENIE REFERENCJI


• Kwestionariusz referencyjny


ZAKOŃCZENIE PROCESU


• Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
• Feedback dla kandydata – zasady


JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI


• Rozpoznanie motywacji
• Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego
– błędy w procesie, błędy w ocenie
• Sygnały ostrzegawcze
• Skutki złej rekrutacji


Trenerami są doświadczeni konsultanci i rekruterzy BIGRAM:


Katarzyna Borowczyk, Starszy Konsultant/ Menedżer Zespołu

Posiada doświadczenie między innymi jako autor programów szkoleniowych z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, współautor programów szkoleniowych z zakresu Employer Brandingu. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, Employer Brandingu . Wieloletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiska menadżerskie – wyższy i średni poziom zarządzania oraz specjalistyczne (branże: FMCG, finanse-bankowość, konsultingowa, reklamowa), oraz w realizacji projektów: oceny kompetencji metodą wywiadu behawioralnego, outplacement indywidualny i grupowy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Socjologii, specjalizacja – socjologia pracy .


Kamila Klich, Starszy Konsultant

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na różne stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, przede wszystkim – sprzedażowe. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji. Bierze też chętnie udział w realizacji projektów oceny kompetencji metodami Assessment Centre/ Development Center, oraz wywiadu kompetencyjnego. Posiada też doświadczenie w prowadzeniu procesów outplacementu. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


FORMULARZ REJESTRACJI NA SZKOLENIE

Podobne aktualności

Napisz do nas

* pole obowiązkowe