Szukasz partnera – sprawdź opinie

Profesjonalne firmy rekrutacyjne posiadają referencje od swoich klientów. Można ich także bezpośrednio spytać o opinie i przebieg współpracy.

Jak każda organizacja, agencja rekrutacyjna nie działa w próżni. Funkcjonuje w środowisku rynkowym, nawiązuje i podtrzymuje kontakty z partnerami.

Organizacje, które zamierzają rozpocząć współpracę mogą w prosty sposób dowiedzieć się czegoś więcej i poznać opinie na temat agencji rekrutacyjnej. Można w tym celu skierować zapytanie do klientów lub zwrócić się bezpośrednio do firmy rekrutacyjnej o przedstawienie posiadanych referencji.

Zadania firmy rekrutacyjnej

Profesjonalna firma rekrutacyjna w sposób szybki i efektywny jest w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów na wyznaczone stanowiska. Dba o poziom komunikacji zarówno z pracodawcą, jak i z kandydatem.

Warto podkreślić, że to właśnie po stronie agencji rekrutacyjnej leży komunikacja z kandydatem i uzyskanie jego zgody na pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych. Jest to szczególnie ważne w warunkach obowiązywania RODO.

Należy też pamiętać, że firma rekrutacyjna potrafi dotrzeć do kandydatów, którzy nie poszukują aktywnie pracy. Korzystając z metody direct search potrafi prowadzić aktywny headhunting. W ten sposób może dotrzeć do osób odpowiednich na kluczowe stanowiska menedżerskie w organizacji czy do specjalistów o unikatowych kompetencjach, którzy wcześniej nie działali na rzecz zmiany dotychczasowej pracy.

Firma rekrutacyjna organizuje także otwarte warsztaty na temat wywiadu kompetencyjnego, na które klienci mogą się zapisywać. Podczas takich zajęć rekruterzy zdobywać wiedzę, jak najskuteczniej identyfikować najbardziej pożądanych kandydatów na określone stanowiska.

Korzyści ze współpracy z agencją rekrutacyjną

Wbrew funkcjonującym na rynku mitom, współpraca z firmą rekrutacyjną może przynieść organizacji wiele korzyści. Mogą to być korzyści zarówno w oszczędności czasu i zasobów, jak również po stronie kosztowej.

Mit wydłużenia procesu

Według jednego z mitów, skorzystanie z usług agencji rekrutacyjnej wydłuża proces poszukiwania pracowników. W rzeczywistości jednak jest inaczej. Profesjonalna firma rekrutacyjna posiada rozbudowaną bazę kandydatów. Zawiera ona dane o przebiegu dotychczasowej pracy danej osoby, jej umiejętnościach, kompetencjach, cechach, a także oczekiwaniach.

Taka baza umożliwia bardzo szybkie wyłonienie potencjalnych kandydatów o dokładnie sprecyzowanym profilu personalnym i zawodowym. Jest to proces bez porównania krótszy niż samodzielne poszukiwanie kandydatów przez organizację, na przykład poprzez umieszczenie ogłoszenia w internecie i oczekiwanie na zgłoszenia (choć oczywiście na zlecenie organizacji firma rekrutacyjna może skorzystać także z tego kanału poszukiwania pracowników).

Mit kosztów

Panuje też często niesłuszna opinia, że zlecenie firmie rekrutacyjnej poszukiwania pracowników jest droższe niż realizacja tego zadania we własnym zakresie. Tymczasem fakty są inne.

Zlecenie tego zadania agencji rekrutacyjnej oszczędza czas i zasoby organizacji. Mogą one zostać wykorzystane na rzecz innych aktywności. Ta oszczędność przejawia się na przykład w tym, że organizacja sama nie musi dokonywać pełnej penetracji rynku, bo leży to po stronie firmy rekrutacyjnej.

Co więcej, korzystanie przez rekruterów przy weryfikacji kandydatów z odpowiednich narzędzi i metod, takich jak np. wywiad behawioralny, pozwala organizacji w szerszym ujęciu na korzystniejsze, bardziej efektywne wykorzystanie budżetu na rekrutację.

Mit specyfiki branży

Niekiedy można także spotkać się z opinią, że firmy rekrutacyjne nie znają specyfiki danej branży. To również nie jest zgodne ze stanem rzeczywistym.

Profesjonalna firma rekrutacyjna posiada specjalizacje sektorowe. Każdy konsultant bardzo dobrze zna specyfikę branży, którą się zajmuje. Posiada bazę odpowiednich kandydatów, a także referencje i opinie od klientów.

Scroll to Top