Ponowne zatrudnienie najważniejszym wskaźnikiem skutecznego outplacementu

Od 1 kwietnia do 22 maja firma doradztwa personalnego BIGRAM przeprowadziła ankietę dotyczącą outplacementu, która miała na celu poznanie opinii klientów na temat przeprowadzanych w Polsce programów wsparcia zwolnień grupowych i indywidualnych.

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, rośnie liczba firm, które chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku, muszą przeprowadzić trudny proces restrukturyzacji. Wiąże się on z koniecznością zwolnień, często o charakterze grupowym. W takim przypadku prawo wymaga od pracodawcy wsparcia odchodzących pracowników odpowiednim programem outplacementu. Ma on na celu pomóc zwalnianym powrócić na rynek pracy oraz znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Od kwietnia do maja, BIGRAM przygotował i przeprowadził ankietę, która miała na celu zbadanie obecnego stanu programów wsparcia zwolnień grupowych w Polsce. W efekcie, poznaliśmy oczekiwania osób ankietowanych względem programów outplacementu oraz ich ewentualnej modyfikacji. Wyniki badania wskazują, że aż 51,2% ankietowanych uważa, że najistotniejszym wskaźnikiem efektywności programu outplacement jest znalezienie zatrudnienia. Jest to możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu konsultantów i coachów, którzy prowadząc indywidualne konsultacje, skupiają się na potrzebach uczestników m.in. pomagają im określić swoje mocne strony, przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne. 22% osób biorących udział w badaniu uznało, że zdobycie przez uczestnika programu wiedzy oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy jest również ważnym wskaźnikiem. 51,5% ankietowanych, którzy odpowiedzieli na pytanie Jakie działania outplacement były najbardziej efektywne w przypadku pracowników Państwa Firmy? wskazało, że właśnie indywidualne konsultacje bezpośrednie były najcenniejszą pomocą dla osób zwalnianych. W przypadku 24,2% było to aktywne poszukiwanie pracy, a 18,2% indywidualne konsultacje telefoniczne. Mimo, że tylko 22% ankietowanych widzi potrzebę modyfikacji obecnych programów outplacementu, wskazują oni dokładne obszary, w których powinno się dokonać zmian. Są to przede wszystkim: nastawienie na efektywność programu (aktywizacja zawodowa) (31,58%); większe zindywidualizowanie programu do potrzeb poszczególnych osób (15,79%); wskazanie mocnych i słabych stron Uczestnika w kontekście wymagań rynku (10,53%). POBIERZ RAPORT>>

Scroll to Top