Narzędzie oceny umiejętności dobrej obsługi klienta już w Polsce

BIGRAM Personnel Consulting, wyłączny partner Profiles International w Polsce, rozszerzył swoją ofertę narzędzi oceny kompetencji pracowników o nowy produkt: Customer Service Profile™. Customer Service Profile™ jest narzędziem służącym do oceny stopnia dopasowania pracownika do konkretnych zadań związanych z obsługą klienta w firmie. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest owocem ponad 25 lat badań i doświadczeń. System oceny pracowników Profiles oparty jest na zestawie cech wyróżnionych w trakcie badań przeprowadzonych przez Profiles International i są to: zaufanie, zgodność, elastyczność, takt, empatia, koncentracja. Sprawdza on umiejętność obsługi klienta oraz stopień dopasowania kandydata do stanowiska związanego z takimi zadaniami. Proces normalizacji i przystosowania CSP™ do polskich warunków odbył się pod okiem psychologów i psychometrów z UAM w Poznaniu. Skale i pytania były badane i dostosowywane tak, aby dawały rzetelne i wiarygodne wyniki. W efekcie wyniki testu faktycznie przekładają się na trafne przewidywania w zakresie zachowań w pracy konkretnej osoby. BIGRAM Personnel Consulting jest wyłącznym partnerem Profiles International w Polsce od 2005 roku. Narzędzia Profiles są dostępne w 122 krajach na świecie i przetłumaczone na 32 języki. Korzysta z nich już ponad 40 000 organizacji na świecie. Inne narzędzia Profiles, które BIGRAM ma w swojej ofercie to znane już Profile XTTM; Profile XT SalesTM oraz Ocena 360 stopni (Checkpoint 360TM).

Scroll to Top