Firmy rekrutacyjne – skuteczny doradca

Firmy profesjonalnie zajmujące się doborem pracowników służą pomocą zarówno Organizacjom poszukującym rąk do pracy, jak i osobom rozglądającym się za nowymi wyzwaniami zawodowymi.

Eksperci od rynku pracy zgodnie mówią, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z rynkiem pracownika. Wskazują przy tym na fakt, że jest to dobry czas na zmianę pracy. Proces ten jest tym łatwiejszy, że firmy poszukują zarówno różnego rodzaju specjalistów jak i osób do prostszych prac.

Z jednej strony z sondaży cytowanych przez media wynika, że ponad jedna trzecia zatrudnionych nie jest zadowolona z obecnego miejsca pracy i poważnie myśli o zmianie pracodawcy. Z drugiej strony powracające tego typu informacje medialne powodują właśnie wzrost zainteresowania tą tematyką.

Firmy rekrutacyjne z pomocą

Realia rynku pracy oznaczają dwa wyzwania. Z jednej strony stawiają nowe zadania przed Organizacjami chcącymi zatrzymać kluczowych pracowników. Z drugiej strony dają pracownikom szerokie pole do szukania nowych wyzwań zawodowych.

W obu tych przypadkach interesy poszczególnych uczestników rynku pracy są odmienne. Jednak zarówno organizacje jak i pracownicy mogą szukać wsparcia w firmach rekrutacyjnych. Te podmioty ze względu na specyfikę swojej działalności mają doskonały przegląd sytuacji na rynku pracy – dysponują odpowiednimi ekspertami i narzędziami analitycznymi.

Specjaliści z firm rekrutacyjnych mają bezpośredni kontakt z pracodawcami i pracownikami. Daje im to możliwość bieżącej i realnej analizy potrzeb rynku pracy. Ale również dzięki odpowiednim narzędziom mogą oni przewidywać trendy odpowiadając na oczekiwania partnerów.

Benefity oferowanie przez firmy kuszą pracowników

Podwyższona rotacja pracowników w naturalny sposób znajduje się w obszarze zainteresowania firm rekrutacyjnych. Oferują one wsparcie Organizacjom, które mają na celu większe motywowanie obecnej kadry.

W tym celu firmy rekrutacyjne oferują chociażby przeprowadzenie profesjonalnego badania satysfakcji pracowników. Służą także rekomendacją i wiedzą dotyczącą sposobu prowadzenia rekrutacji pożądanego profilu pracownika, odpowiadając na potrzeby Organizacji.

Osoby prowadzące w firmach rekrutacyjnych proces poszukiwania pracowników posiadają profesjonalną wiedzę na temat całego wachlarza ich oczekiwań. Zdają sobie sprawę, że w nowej pracy spodziewają się oni nie tylko wyższego wynagrodzenia, ale też innych korzyści, na przykład elastycznego czasu pracy lub pracy zdalnej (telepracy).

Istotnymi czynnikami są też benefity pozapłacowe. To choćby pakiet zdrowotny, karnet sportowy, służbowy samochód, laptop z dostępem do Internetu czy telefon, ale też w szczególnych przypadkach np. organizacja dojazdu do pracy.

Także wprowadzenie któregoś z tych rozwiązań może z kolei pomóc zatrzymać Organizacji kluczowych pracowników. Może też pomóc lepiej zmotywować ich do wyższej wydajności.

Scroll to Top