BIGRAM Wrocław – nowe szkolenie Narzędziownik Rekrutera

W dniach 22-23.11.2018, we wrocławskiej siedzibie BIGRAM zrealizujemy szkolenie otwarte Narzędziownik Rekrutera._x000D_ _x000D_ Jest to autorskie szkolenie, które porusza wiele istotnych kwestii związanych z aktualnymi trendami rekrutacyjnymi oraz syntetyzuje wiedzę m.in. z obszaru kompetencji, wywiadu behawioralnego i metodologii przeprowadzania procesu rekrutacji._x000D_ _x000D_ Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami._x000D_ _x000D_ Szkolenie adresujemy do osób związanych z obszarem rekrutacji, które na co dzień zabiegają o kandydatów, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne i odpowiadają za efektywną realizację projektów._x000D_ _x000D_ Chcemy, aby uczestnicy uporządkowali swoją wiedzę i doświadczenie, zapoznali się z aktualnymi trendami rynkowymi i wyposażyli się w fachową wiedzę, która pomoże im zoptymalizować realizację projektów w czasach, kiedy tak mocno należy zabiegać o kandydatów._x000D_ _x000D_ Cel szkolenia:_x000D_

  _x000D_

 • wykorzystanie rekrutacji jako elementu budującego wizerunek firmy oraz rekrutera,
 • _x000D_

 • skrócenie czasu poszukiwań kandydatów i podniesienie jakości procesu rekrutacji,
 • _x000D_

 • budowanie narzędzi rekrutacji: profili stanowisk, modeli kompetencyjnych, arkuszy pytań rekrutacyjnych,
 • _x000D_

 • przeorientowanie metodologii pracy i dopasowanie jej do zmieniających się warunków rynkowych,
 • _x000D_

 • wykorzystanie social media w poszukiwaniu kandydatów,
 • _x000D_

 • przekazanie rzetelnych narzędzi realnie wspierających w efektywnej pracy,
 • _x000D_

 • wprowadzanie dobrych praktyk rekrutacyjnych.
 • _x000D_

_x000D_ Metodologia:_x000D_

  _x000D_

 • szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje, burze mózgów).
 • _x000D_

_x000D_ W cenie szkolenia uwzględnione są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch._x000D_ _x000D_ W programie Narzędziownika:_x000D_ _x000D_ WSTĘP_x000D_ _x000D_ • Przedstawienie się trenerów i uczestników_x000D_ • Poznanie oczekiwań i doświadczeń uczestników_x000D_ • Przedstawienie planu szkolenia_x000D_ _x000D_ 1. BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ REKRUTERA_x000D_ _x000D_ Celem tego modułu będzie poznanie zasad budowania spójnego wizerunku rekrutera. Słuchacze zapoznają się z elementami składającymi się na markę rekrutera, zostaną poruszone aspekty związane m.in. z jakością komunikacji z kandydatami. Prowadzący przekażą informację oraz wskazówki związane z budowaniem marki rekrutera w social mediach m.in. poprzez dostępność profilu na portalu Linkedin, publikację podsumowania zawodowego rekrutera oraz publikowanymi treści. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób budować spójną i silną markę osobistą rekrutera w sieci._x000D_ _x000D_ 2. SKUTECZNY PROCES SOURCINGOWY ORAZ NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE WYSZUKIWANIE KANDYDATÓW:_x000D_ _x000D_ Uczestnicy ugruntują swoją wiedzę z zakresu budowania efektywnej procedury rekrutacyjnej. Omówione zostanie całościowego zaplanowanie procesu rekrutacyjnego od pojawienia się potrzeby rekrutacyjnej po wybór kanałów pozysku kandydatów._x000D_ _x000D_ 3. PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PROCESU REKRUTACJI_x000D_ _x000D_ Celem tej części, będzie przekazanie informacji oraz przykładów związanych z efektywnym przygotowaniem do procesu rekrutacji. Słuchacze będą mieli możliwość stworzenia opisu stanowiska oraz profilu kandydata w ramach case study. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pojęciem kompetencji oraz sposobami weryfikacji kompetencji w procesie rekrutacyjnym. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania podstawowego narzędzia pracy do budowaniu katalogu kompetencji – kart kompetencji w postaci skal obserwacyjnych. Przeanalizowane zostaną kompetencje, które są najczęściej badane w procesie rekrutacji – zgodnie z potrzebami uczestników._x000D_ _x000D_ 4. ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH_x000D_ _x000D_ Uczestnicy poznają najbardziej skuteczne narzędzia wykorzystywane przy selekcji kandydatów. Trenerzy wyróżnią najczęstsze błędy rekruterów podczas selekcji aplikacji oraz wskażą na tzw. pułapki rekrutacyjne._x000D_ _x000D_ 5. METODY SELEKCJI KANDYDATÓW – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – WYWIAD ZAWODOWY,WYWIAD KOMPETENCYJNY_x000D_ _x000D_ Celem modułu będzie ugruntowanie oraz poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie warsztatu pracy rekrutera. Słuchacze poznają technikę selekcji kandydatów jaką jest wywiad zawodowy oraz zostaną wprowadzeni w metodologię jednej z najbardziej skutecznych technik rekrutacyjnych – wywiadu behawioralnego. Liczne ćwiczenia związane z umiejętnością formułowania pytań opartych o kompetencje, rozpoznawaniem pytań behawioralnych, wpłyną na umiejętność praktycznego stosowania metody wywiadu behawioralnego._x000D_ _x000D_ 6. ĆWICZENIE WARSZTATOWE – SYMULACJA ROZMÓW REKRUTACYJNYCH_x000D_ _x000D_ Celem ćwiczenia warsztatowego będzie rozwijanie umiejętności własnych rekrutera. Każdy uczestnik będzie miał możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z wykorzystaniem techniki wywiadu behawioralnego. Na tej podstawie uczestnicy otrzymają cenne wskazówki od trenerów, które pozytywnie wpłyną na poprawę warsztatu rekrutera._x000D_ _x000D_ 7. PSYCHOLOGIA W OCENIE KANDYDATÓW_x000D_ _x000D_ Celem modułu będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy psychologicznej związanej z oceną kandydatów w procesie obserwacji podczas rozmowy rekrutacyjnej. Słuchacze zdobędą wiedzę umożliwiającą trafną interpretację sygnałów, które pojawiają się podczas rozmowy, wpływające m.in. na motywację kandydata do pracy, predyspozycje osobowościowe kandydata do pełnienia konkretnej roli. Ponadto trenerzy zwrócą uwagę na aspekt związany z rekrutacją pracowników z różnych pokoleń._x000D_ _x000D_ 8. ZAKOŃCZENIE PROCESU_x000D_ _x000D_ Moduł zawiera elementy związane z udzielaniem informacji zwrotnych po zakończonych procesie rekrutacyjnym, z uwzględnieniem rozumienia mechanizmów emocjonalnych własnych oraz innych ludzi. Słuchacze będą mieli możliwość krok po kroku prześledzenia procesu udzielania informacji zwrotnej. Poznają najbardziej skuteczne techniki feedbacku m.in. technikę FUKO oraz zdobędą wiedzę związaną z trafnym formułowaniem wypowiedzi w sposób nieoceniający._x000D_ _x000D_ 9. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA_x000D_ _x000D_ Narzędziownik Rekrutera będzie szkoleniem na stałe włączonym w naszą ofertę szkoleniową. W zależności od potrzeb, jesteśmy w stanie zorganizować je w formule zamkniętej lub otwartej._x000D_ _x000D_ Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zmodyfikować je i dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników._x000D_ _x000D_ Przyjmujemy zapisy na kolejne edycje szkolenia._x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ I termin: 22.11. -23.11.2018, miejsce szkolenia: Wrocław_x000D_ _x000D_ II termin: 11.12. -12.12.2018, miejsce szkolenia: Łódź_x000D_ _x000D_ Konsultanci prowadzący:Joanna Polowy_x000D_ _x000D_ Doświadczony konsultant, psycholog, socjolog. We wrocławskim oddziale Bigram pełni rolę Recruitment Business Partnera. Odpowiada także za realizację autorskich szkoleń z obszaru:  rekrutacji i selekcji pracowników, wywiadu kompetencyjnego oraz aktywnego poszukiwania kandydatów metodą direct search. Potrafi huntować i robi to naprawdę dobrze, bardzo dobrze!  Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych obejmujących stanowiska specjalistyczne oraz kadrę menedżerską średniego  i wysokiego szczebla. Specjalizuje się między innymi w rekrutacji do branż: Industry, FMCG, IT oraz Healthcare.Paulina Pazdyka_x000D_ _x000D_ Recruitment Business Partner z doświadczeniem w prowadzeniu kompleksowych projektów rekrutacyjnych z obszaru sprzedaży, inżynieringu/ produkcji, farmacji/ biotechnologii/ medycyny, obsługi klienta, marketingu, SSC/ BPO. Ma doświadczenie w pracy w wewnętrznym dziale HR firmy farmaceutycznej. Posiada znajomość zagadnień związanych z employer brandingiem. Jest autorką projektu onboardingowego wdrożonego w firmie zatrudniającej 1 500 pracowników. Posiada tzw. lekkie pióro przydatne w publikacji artykułów, komentarzy branżowych związanych z rynkiem rekrutacji. W celu poznania szczegółów i zgłoszenia do udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt:_x000D_ _x000D_ Agnieszka Mikołajska_x000D_ Business Development Manager_x000D_ BIGRAM S.A. Oddział Wrocław_x000D_ ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073_x000D_ kom. +48 605 550 172_x000D_ tel. 71 343 71 15

Scroll to Top