Badanie satysfakcji

Satysfakcja i opinia pracowników jest ważna

Jednym z ważnych elementów polityki kadrowej w Organizacji jest profesjonalne badanie satysfakcji pracowników przeprowadzone przez dział HR lub wyspecjalizowaną firmę.

W dzisiejszych realiach na rynku pracy to pracownicy coraz częściej mogą stawiać warunki. Według opinii ekspertów mamy bowiem do czynienia z rynkiem pracownika. Oznacza to, że właśnie pracownicy mogą formułować swoje wnioski i oczekiwania wobec pracodawców. Jednym ze sposobów na prawidłowe funkcjonowanie tego procesu w Organizacji i odpowiedni przebieg formułowania oczekiwań wobec pracodawcy jest badanie satysfakcji pracowników.

Badanie satysfakcji pracowników

Zdaniem ekspertów zajmujących się rynkiem pracy, wśród szerokiej palety narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w Firmie wyróżnia się badanie satysfakcji pracowników. Zdaniem praktyków rynku, to właśnie tego rodzaju badanie cieszy się największą popularnością spośród różnego rodzaju ankiet dotyczących postaw i opinii pracowników. Takie badanie prowadzone jest najczęściej w postaci okresowej ankiety pracowniczej. Takim okresem powtarzania badania satysfakcji pracowników może być np. rok.

Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji o zmianach w systemach zarządzania Organizacją. Pomagają też zarządom, menadżerom i pracownikom działów HR sprawnie zidentyfikować problemy i efektywnie na nie zareagować. Badanie opinii i satysfakcji pracowników to narzędzie pozwalające rozpoznać postawy panujące wśród pracowników w Organizacji. Pozwala zidentyfikować czynniki, które wpływają na poziom satysfakcji pracowników oraz ich zaangażowania.

Badania satysfakcji pracowników stanowią również ważną formę rozpoznania potrzeb i oczekiwań kadry, chociażby przed wprowadzaniem istotnych zmian w funkcjonowaniu lub strukturze Firmy, takich jak: reorganizacje, zmiany w systemie płacowym oraz pozafinansowym motywowania zatrudnionych.

Badanie satysfakcji a zaangażowanie pracowników

Zogniskowane wywiady grupowe, badania ankietowe i wywiady kwestionariuszowe to najskuteczniejsze metody badań. Na ich postawie zarządzający Firmą uzyskują informacje, dzięki którym można rekomendować działania pozytywnie wpływające na wiele czynników istotnych dla pracodawcy. Wśród nich są np. wzrost motywacji, zaangażowania i identyfikacji pracowników z Organizacją.

Badanie przynosi wymierne efekty dla Firmy. Zdiagnozowane potrzeby i wprowadzone w efekcie działania/rozwiązania przyczyniają się w dłuższej perspektywie czasowej do zmniejszenia rotacji i absencji pracowników. Zwiększeniu ulega także efektywność przywództwa na różnych szczeblach zarządzania, konkurencyjność Firmy oraz optymalizacja kosztów jej działania.

W sferze zarządzania zasobami ludzkimi korzyści dla pracodawcy są niebagatelne. To m.in. zapobieganie sytuacjom konfliktowym, poprawa komunikacji wewnętrznej, bardziej adekwatne do potrzeb Organizacji wykorzystanie kompetencji pracowników oraz wskazanie na właściwe instrumenty zarządzania na wszystkich poziomach Firmy.

Wprowadzenie rozwiązań będących efektem badania satysfakcji pracowników sprawia także, że pracodawca na rynku pracy jest lepiej postrzegany i bardziej pożądany.

Firmy oferujące profesjonalny proces badania satysfakcji pracowników przeprowadzają w jego trakcie dogłębne analizy, przygotowania wniosków i rekomendacji dalszych działań. Organizują również warsztaty, podczas których wypracowane zostają rozwiązania mające na celu wdrożenie działań po badaniu. Proponują również porównania wyników kolejnych badań.

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług badania satysfakcji pracowników.

Scroll to Top