Debata online „Jak przeprowadzić firmę i zespół przez pandemię?

W czwartek, 19 listopada 2020, odbyła się organizowana przez ośrodek THINKTANK i BIGRAM debata online „Jak przeprowadzić firmę i zespół przez pandemię? Nowe wyzwania rynku pracy”, podczas której premierę miał raport „Rynek pracy po koronawirusie” poprzedzony ogólnopolskim badaniem wykonanym na zlecenie BIGRAM i THINKTANK przez agencję badawczą Cube Research. Partnerzy Badania: ORANGE i Credit Agricole

Pandemia wpłynęła na zmianę strategii działania większości firm i dotknęła niemal każdą branżę. Choć zmiana ta była wymuszona oraz realizowana w trybie przyspieszonym, to jednak ma znamiona trwałego przekształcenia biznesowego sposobu funkcjonowania firm, roli HR, czy też relacji w zespołach. Raport „Rynek pracy po koronawirusie” w ciekawy i wnikliwy sposób pokazuje co wydarzyło się w biznesie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, uwzględniając przede wszystkim te zjawiska, które najprawdopodobniej pozostawią trwały ślad w gospodarce. Jest zatem swoistą fotografią rynku, obrazem aktualnych oraz rodzących się tendencji.

Raport dostępny jest tutaj:

Scroll to Top