Narzędzia oceny Profiles

Bigram Dla pracodawcy Narzędzia oceny Profiles

Profiles International powstał w 1991 roku w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na potrzeby rynku w zakresie optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Jest właścicielem zaawansowanych technologicznie systemów oceny kadry managerskiej i specjalistycznej, pozwalających na przeprowadzanie badań z dowolnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu na świecie.

Dzięki swoim partnerom biznesowym Grupa Profiles International jest obecna w 122 krajach na całym świecie. Posiada obecnie blisko 40 000 klientów a jej testy oceny kompetencji są dostępne w 32 kluczowych językach. Klientami Profiles są zarówno małe, jak i duże firmy, w tym globalne korporacje, reprezentujące wszystkie sektory gospodarki.

Od 2005 roku partnerem Profiles International w Polsce jest firma BIGRAM, która wspiera swoich klientów w efektywnym wykorzystaniu narzędzi obiektywizujących procesy HR-owe.

Oferowane przez nas narzędzia i systemy oceny kadry managerskiej i specjalistycznej zostały w pełni znormalizowane i dostosowane do warunków polskich.

Kwestionariusze i testy Profiles znajdują praktyczne zastosowanie w:

  • rekrutacji i selekcji pracowników,
  • budowaniu zespołów,
  • procesach oceny, w których nacisk kładzie się na diagnozę kompetencji służącą rozwojowi,
  • opracowywaniu optymalnych programów szkoleniowych dostosowanych do indywidualnego stylu uczenia się.

Dowiedz się więcej o dostępnych narzędziach:

Customer Service Profile

Customer Service Profile to narzędzie dedykowane do oceny osób zatrudnionych w obszarze obsługi Klienta. Ocena obejmuje umiejętności w zakresie analizy danych werbalnych i liczbowych, a także zachowania w kluczowych, z punktu widzenia budowania relacji z Klientem, obszarach, takich jak na przykład elastyczność, takt czy koncentracja. Dzięki dodatkowemu kwestionariuszowi Customer Service Profile umożliwia również sprawdzenie zgodności standardów obsługi Klienta uznawanych przez kandydata ze strategią firmy.

Profiles XT

Narzędzie oceny ProfileXT to jedno z najpopularniejszych narzędzi psychometrycznych stosowanych w biznesie w Polsce i na świecie. Jest dedykowane do oceny managerów i specjalistów w kontekście dopasowania osoby do stanowiska i jej roli w organizacji. Innymi słowy bada, czy dana osoba posiada kompetencje i predyspozycje do wykonywania określonych zadań w organizacji, w jaki sposób będzie je wykonywała i czy w dłuższej perspektywie będzie miała motywację do ich realizacji.