Eliza Lisowska Bigram

Nowy menadżer w zespole – 6 zasad przybliżających do wypracowania zdrowych relacji

Po przejściu z sukcesem wszystkich etapów procesu rekrutacji przychodzi czas na pierwsze spotkanie nowego menadżera z jego zespołem. Nie od dziś wiadomo, że relacje między kierownikiem a pracownikami mają kluczowy wpływ na wyniki całego zespołu, a pierwsze wrażenia są często trwałe. W niniejszym artykule zwracam uwagę na to, co może zrobić menadżer w pierwszym kontakcie z nowym zespołem, aby dobrze rozpocząć z nim współpracę.

Buduj zaufanie – nie prezentuj od razu wizji

Celem pierwszego spotkania z zespołem nie jest natychmiastowe przedstawienie wizji na najbliższy rok – powinna to być przestrzeń na zbudowanie zaufania oraz nadanie tonu środowiska zespołowego, które zamierzasz wspierać. Do głównych zadań nowego menadżera w pierwszych dniach pracy z teamem należy

  • pokazanie, że jest się godnym zaufania zespołu,
  • wykazanie chęci do nauki,
  • pokazanie, że Twoją intencją jest pomoc i wspieranie zespołu.

Zapoznaj się z każdą osobą z zespołu – rób notatki

Poznawaj członków zespołu osobiście, wykaż zainteresowanie ich pasjami, zdaniem, hobby. Indywidualne rozmowy i grupowe spotkania pozwolą wychwycić relacje w zespole, zapoznać się z problemami, z którymi na co dzień mierzą się pracownicy, a także pozwolą na zbudowanie dalszej strategii działań.

Postaw jasno granice w zespołowych relacjach

Mimo wskazań do zapoznania się z zespołem na poziomie osobistym, należy pamiętać o pewnej hierarchii w biurze. Zbyt przyjacielskie relacje mogą powodować uczucia stronniczości i faworyzowania u innych pracowników, co może wpłynąć na morale w całym zespole. Jeśli nawiązujesz przyjaźnie z innymi osobami w biurze, pamiętaj, aby utrzymywać profesjonalne relacje w czasie pracy.

Ustal zasady komunikacji

Otwarta komunikacja rodzi nowe pomysły i współpracę, co jest kluczowe dla każdego zespołu. Każda osoba w zespole powinna czuć, że ma głos w firmie, niezależnie od stanowiska pracy.

Bądź przygotowany na trudne pytania

Pamiętaj, że podczas spotkań z zespołem mogą padać pytania, które będą stanowić problem w udzieleniu natychmiastowej odpowiedzi. Bądź przygotowany, by odpowiedzieć na nie szczerze. Jest to cenna lekcja. Już pierwszego dnia możesz pokazać zespołowi, że jesteś tutaj, aby również od nich uczyć się, np. w temacie kierunku i zmian, jakie powinny być wprowadzone, aby było lepiej.

Zawsze bądź dostępny dla swoich pracowników

Takie podejście wiąże się z polityką „otwartych drzwi”. Poinformuj pracowników, że chcesz stanowić dla nich wsparcie, odpowiadaj na zapytania, problemy i obawy, w odpowiednim czasie. Taki poziom dostępności pozwoli ci stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i ułatwi Twojemu zespołowi sprawną realizację codziennych zadań.

Dobre relacje menedżera z członkami zespołu zdecydowanie przyczynią się do wzrostu wydajności pracy. Zadowolenie z atmosfery w zespole sprawia, że pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami, są kreatywni, zaangażowani, zmotywowani, a co najważniejsze – utożsamiają się z miejscem pracy.

Konsultanci BIGRAM podczas rekrutacji menedżerów, którzy mają dołączyć do istniejącego już zespołu, szczególną uwagę zwracają na takie kompetencjach jak: umiejętność komunikowania się, integrowania zespołu wokół zadań oraz stymulowania ich zaangażowania. Ważna jest też umiejętność słuchania, łatwość nawiązywania relacji oraz umiejętność pracy zespołowej. Menedżerowie, którzy wchodzą w strukturę istniejącego zespołu powinni być wysoce komunikatywni, co oznacza, że potrafią w jasny, jednoznaczny sposób wyrazić swoją opinię, potrafią aktywnie słuchać oraz dopasowywać swoje wypowiedzi do poziomu swoich rozmówców.

Z perspektywy menedżera bardzo istotną kwestią jest poinformowanie go, już podczas procesu rekrutacyjnego, o aktualnym stanie zespołu, atmosferze oraz relacjach w nim panujących.

Wiarygodność nowego menedżera decyduje o tym, jak postrzega go jego zespół. Sposób, w jaki odbierani są menedżerowie przez pracowników, przełożonych oraz kierowników innych zespołów ma bardzo duży wpływ na efektywność pracy na nowym stanowisku. Od momentu dołączenia menedżera do zespołu wszystkie jego zachowania i decyzje są oceniane i obserwowane przez współpracowników. Jestem przekonana, że stosowanie się do powyższych rad w dużym stopniu ułatwi nowemu menedżerowi wejście w zespołową strukturę.

Eliza Lisowska, BIGRAM

Scroll to Top