Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacji

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których dowiedzą się Państwo czym jest i jak przeprowadzić wywiad kompetencyjny

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_ _x000D_ KONTAKT: BIGRAM SA – Dział Rekrutacji i SelekcjiKatarzyna Borowczyk, Katarzyna.borowczyk@bigram.pl_x000D_ _x000D_ Tel.: 0 601 22 48 06, 22 6469494_x000D_ _x000D_ Dla kogo: nasze warsztaty skierowane są do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego._x000D_

Cel warsztatów z wywiadu kompetencyjnego:

_x000D_

  _x000D_

 1. _x000D_
  Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
 2. _x000D_

 3. _x000D_
  Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
 4. _x000D_

 5. _x000D_
  Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
 6. _x000D_

 7. _x000D_
  Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji
 8. _x000D_

_x000D_ Czas: 1,5 dnia (dzień pierwszy: 9.00 – 17.00, dzień drugi: 9.00 – 13.00)_x000D_ _x000D_ Ilość osób w grupie: do 10 Uczestników_x000D_ _x000D_ Miejsce: ul. Cybernetyki 7, Warszawa_x000D_ _x000D_ Cena: 1400 PLN_x000D_ _x000D_ Termin: 5-6 grudnia 2012_x000D_

Metodologia wywiadu kompetencyjnego

_x000D_

  _x000D_

 • _x000D_
  szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
 • _x000D_

 • _x000D_
  Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
 • _x000D_

 • _x000D_
  do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
 • _x000D_

 • _x000D_
  zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
 • _x000D_

 • _x000D_
  szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.
 • _x000D_

_x000D_ Materiały:_x000D_ _x000D_ – Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w celu ugruntowania posiadanej wiedzy_x000D_ _x000D_ W cenie szkolenia: _x000D_ _x000D_ przerwy kawowe,  lunch (pierwszego dnia),  materiały szkoleniowe_x000D_ _x000D_ Program warsztatów, 16-17 listopada Warszawa_x000D_ _x000D_ Dzień pierwszy_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

9.00-9.15 Wstęp_x000D_

  _x000D_

 • Przedstawienie się trenerów i uczestników
 • _x000D_

 • Poznanie oczekiwań i doświadczeń uczestników
 • _x000D_

 • Przedstawienie planu szkolenia
 • _x000D_

_x000D_

9.15 – 11.00 WIZERUNEK FIRMY_x000D_

  _x000D_

 • Employer Branding i rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy
 • _x000D_

 • Jak szukać najlepszych pracowników – skanowanie rynku pracy
 • _x000D_

_x000D_ PROCEDURA REKRUTACYJNA_x000D_

  _x000D_

 • długość i elementy procesu
 • _x000D_

_x000D_ DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTAYJNCH_x000D_

  _x000D_

 • Błędy w formułowaniu oczekiwań
 • _x000D_

_x000D_  

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA_x000D_

  _x000D_

 • wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu „twardych” danych zawartych w cv,
 • _x000D_

 • wywiad kompetencyjny – ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencji
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura
 • _x000D_

_x000D_  

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30 WYWIAD KOMPETENCYJNY_x000D_

  _x000D_

 • Czym jest kompetencja
 • _x000D_

 • Klasyfikacja kompetencji
 • _x000D_

 • Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne
 • _x000D_

 • Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie
 • _x000D_

 • Jak pytać o kompetencje
 • _x000D_

_x000D_ – model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”_x000D_ _x000D_ – zasady zadawania pytań   Ćwiczenia_x000D_ _x000D_ – pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)_x000D_ _x000D_  

12.30-13.15 Przerwa na Lunch
13.15-15.00 WYWIAD KOMPETENCYJNY cd._x000D_

  _x000D_

 • Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie
 • _x000D_

_x000D_ – zdefiniowanie kompetencji (zachowań)_x000D_ _x000D_ – ułożenie pytań_x000D_ _x000D_ Film – wywiad kompetencyjny

15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-17.00 Wywiad kompetencyjny  – odgrywanie ról – ćwiczeniaUczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydata wciela się pracownik BIGRAM._x000D_ _x000D_ W tym samym czasie, gdy pary rekruterów wychodzą na nagranie, grupa robi case – profil i analiza stanowiska

_x000D_

_x000D_ _x000D_ Dzień drugi_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

9.00-10.30 Film – błędy rekruteraWywiad kompetencyjny – analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:_x000D_ _x000D_ – zadanych pytań_x000D_ _x000D_ – weryfikacji kompetencji
10.30-10.45 Przerwa kawowa
11.45-13.00 Analiza scenek – cd._x000D_ _x000D_ SPRAWDZENIE REFERENCJI_x000D_

  _x000D_

 • Kwestionariusz referencyjny
 • _x000D_

_x000D_  _x000D_ _x000D_ ZAKOŃCZENIE PROCESU_x000D_

  _x000D_

 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
 • _x000D_

 • Feedback dla kandydata – zasady
 • _x000D_

_x000D_  _x000D_ _x000D_ JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI_x000D_

  _x000D_

 • Rozpoznanie motywacji
 • _x000D_

 • Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego
 • _x000D_

_x000D_ – błędy w procesie,  błędy w ocenie_x000D_

  _x000D_

 • Sygnały ostrzegawcze
 • _x000D_

 • Skutki złej rekrutacji
 • _x000D_

_x000D_

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

_x000D_  

_x000D__x000D_ _x000D_ Zobacz także tu: https://bigram.pl/wywiad-kompetencyjny-w-rekrutacji/_x000D_ _x000D_

_x000D_  _x000D_ _x000D_ Trenerami są doświadczeni konsultanci i rekruterzy BIGRAM:_x000D_ _x000D_ Katarzyna Borowczyk, Starszy Konsultant/ Menedżer Zespołu _x000D_ _x000D_ Posiada doświadczenie między innymi jako autor programów szkoleniowych z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, współautor programów szkoleniowych z zakresu Employer Brandingu. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, Employer Brandingu . Wieloletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiska menadżerskie – wyższy i średni poziom zarządzania oraz specjalistyczne (branże: FMCG, finanse-bankowość, konsultingowa, reklamowa), oraz w realizacji projektów: oceny kompetencji metodą wywiadu behawioralnego, outplacement indywidualny i grupowy. Absolwentka  Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, specjalizacja – socjologia pracy ._x000D_ _x000D_ Anna Duda, Dyrektor Regionu Zachód BIGRAM SA _x000D_ _x000D_ Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie rekrutacji, diagnozy doświadczeń, potencjału kandydatów i pracowników oraz prowadzenia projektów z zakresu outplacementu indywidualnego i grupowego. Realizowała projekty obejmujące stanowiska specjalistyczne oraz kadrę menedżerską średniego i wysokiego szczebla. Prowadziła szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji oraz technik przeprowadzania wywiadu behawioralnego w rekrutacji. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza._x000D_ _x000D_

Scroll to Top