09.03.2022

Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacji

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których dowiedzą się Państwo czym jest i jak przeprowadzić wywiad kompetencyjny.

KONTAKT: BIGRAM SA – Dział Rekrutacji i SelekcjiKatarzyna Borowczyk, Katarzyna.borowczyk@bigram.pl

Tel.: 0 601 22 48 06, 22 6469494

Dla kogo: nasze warsztaty skierowane są do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Cel warsztatów z wywiadu kompetencyjnego:
Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji
Czas: 1,5 dnia (dzień pierwszy: 9.00 – 17.00, dzień drugi: 9.00 – 13.00)

Ilość osób w grupie: do 10 Uczestników

Miejsce: ul. Cybernetyki 7, Warszawa

Cena: 1400 PLN

Termin: 5-6 grudnia 2012

Metodologia wywiadu kompetencyjnego
szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.
Materiały:

– Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w celu ugruntowania posiadanej wiedzy


W cenie szkolenia:


– przerwy kawowe, lunch (pierwszego dnia), materiały szkoleniowe


Program warsztatów, 16-17 listopada Warszawa


Dzień pierwszy

9.00-9.15 Wstęp

Przedstawienie się trenerów i uczestników

Poznanie oczekiwań i doświadczeń uczestników

Przedstawienie planu szkolenia
9.15 – 11.00

WIZERUNEK FIRMY

Employer Branding i rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy

Jak szukać najlepszych pracowników – skanowanie rynku pracy

PROCEDURA REKRUTACYJNA

długość i elementy procesu

DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTAYJNCH

Błędy w formułowaniu oczekiwań

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu
„twardych” danych zawartych w cv,
wywiad kompetencyjny – ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencji
Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30

WYWIAD KOMPETENCYJNY

Czym jest kompetencja

Klasyfikacja kompetencji

Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne

Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie

Jak pytać o kompetencje

– model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”


– zasady zadawania pytań Ćwiczenia


– pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)

12.30-13.15 Przerwa na Lunch
13.15-15.00

WYWIAD KOMPETENCYJNY cd.

Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie

– zdefiniowanie kompetencji (zachowań)


– ułożenie pytań


Film – wywiad kompetencyjny

15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-17.00 Wywiad kompetencyjny – odgrywanie ról – ćwiczenia Uczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydata wciela się pracownik BIGRAM.
W tym samym czasie, gdy pary rekruterów wychodzą na nagranie, grupa robi case – profil i analiza stanowiska

Dzień drugi

9.00-10.30

Film – błędy rekrutera. Wywiad kompetencyjny – analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:

– zadanych pytań


– weryfikacji kompetencji

10.30-10.45 Przerwa kawowa
11.45-13.00

Analiza scenek – cd.

SPRAWDZENIE REFERENCJI


Kwestionariusz referencyjny


ZAKOŃCZENIE PROCESU


Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
Feedback dla kandydata – zasady


JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI


Rozpoznanie motywacji

Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego
– błędy w procesie, błędy w ocenie


Sygnały ostrzegawcze

Skutki złej rekrutacji

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Zobacz także tu: https://bigram.pl/wywiad-kompetencyjny-w-rekrutacji/

Trenerami są doświadczeni konsultanci i rekruterzy BIGRAM:

Katarzyna Borowczyk, Starszy Konsultant/ Menedżer Zespołu


Posiada doświadczenie między innymi jako autor programów szkoleniowych z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, współautor programów szkoleniowych z zakresu Employer Brandingu. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, Employer Brandingu . Wieloletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiska menadżerskie – wyższy i średni poziom zarządzania oraz specjalistyczne (branże: FMCG, finanse-bankowość, konsultingowa, reklamowa), oraz w realizacji projektów: oceny kompetencji metodą wywiadu behawioralnego, outplacement indywidualny i grupowy. Absolwentka Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, specjalizacja – socjologia pracy .


Anna Duda, Dyrektor Regionu Zachód BIGRAM SA


Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie rekrutacji, diagnozy doświadczeń, potencjału kandydatów i pracowników oraz prowadzenia projektów z zakresu outplacementu indywidualnego i grupowego. Realizowała projekty obejmujące stanowiska specjalistyczne oraz kadrę menedżerską średniego i wysokiego szczebla. Prowadziła szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji oraz technik przeprowadzania wywiadu behawioralnego w rekrutacji. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Podobne aktualności

Napisz do nas

* pole obowiązkowe